Prasa

Bliżej Przedszkola
Filia nr 8
ul. Zuchów 2
tel. 81 534-10-73
e-mail: filia8@mbp.lublin.pl
Filia nr 39
ul. Głuska 138
tel. 81 532-05-29
e-mail: filia39@mbp.lublin.pl