Wirtualna Wędrówka Wirtuozów - bezpłatna aplikacja do pobrania!

Data:

piątek, 30 kwiecień 2021

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

wstęp wolny

Bezpłatna, edukacyjna, multimedialna aplikacja dla dzieci i młodzieży do pobrania na komputer, tablet i smartfon! Aplikacja pełni funkcję edukacyjnej platformy w oparciu o muzyczną mapę lubelskiego Czechowa.

Przemieszczając się po wirtualnej grze użytkownicy poznają dorobek wybitnych polskich kompozytorów, słuchają ich najważniejszych dzieł, rozwiązują quizy i zagadki.

Aplikacja jest dostępna także dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.

Program do pobranie w formie archiwum .zip lub instalatora .exe

Instalator (system Windows):

Pobierz instalator Wirtualnej Wędrówki Wirtuozów

Po pobraniu aplikacji może się pojawić monit informujący o potencjalnym zagrożeniu ze strony aplikacji wynikającego z kwestii certyfikatów - jeśli tak się stanie, to aby zainstalować aplikację, należy kliknąć "Więcej informacji" i zezwolić na instalację. Aplikacja została sprawdzona programami antywirusowymi i nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkowników i ich komputerów.

Wersja w postaci spakowanego archiwum:

Pobierz spakowaną wersję Wirtualnej Wędrówki Wirtuozów

 

Powyższy plik należy rozpakować do wybranego folderu.
Po rozpakowaniu, uruchamiamy plik o nazwie WirtualnaWedrowkaWirtuozow.exe.

Pobieranie na urządzenia z systemem Android poprzez sklep Google Play:

google play badge

Deklaracja dostępności aplikacji Wirtualna Wędrówka Wirtuozów

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Wirtualna Wędrówka Wirtuozów.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

- brak obsługi czytnika ekranu w aplikacji mobilnej - alternatywa w wersji PC z obsługą syntezatora,
- nie można obrócić ekranu w wersji mobilnej - układ i czytelność gry mogłyby ucierpieć przy zmianie orientacji urządzenia na pionową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Piasecka.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 814666295

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Adres: ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 814666200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Mapa