Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej

Adres:

Filia nr 32 (BIBLIO)
Szaserów 13-15
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny / wymagana rejestracja

REJESTRACJA

Program Festiwalu:

21 października (środa)

8.00 - 9.00 - rejestracja uczestników

9.00 - 10.00 - spotkanie z Magdaleną Jankowską

9.00 - 12.00 - Pierwszy kontakt z Głuchym w instytucji kultury oraz organizacja wydarzenia kulturalnego dla osób niesłyszących i niedosłyszących / FUNDACJA KATARYNKA

10.00 - 14.00 - BRAK MIEJSC / Warsztaty poezji miganej / ARKADIUSZ BAZAK

12.30 - 14.00 - Tworzenie napisów dla Głuchych w filmach promujących wydarzenia kulturalne i instytucje kultury / FUNDACJA KATARYNKA

14.30 - 16.00 - Głuchota - atut/siła czy ograniczenie? Panel motywujący do uczestnictwa i podejmowania inicjatyw w kulturze / MAGDALENA BIELAK-KOŚCIŃSKA

14.30 - 16.00 - Głusi mogą wszystko oprócz słyszenia - dlaczego warto zatrudniać w sektorze kultury osoby z niepełnosprawnościami? / PRACA BEZ BARIER

22 października (czwartek)

9.00 - 13.00 - BRAK MIEJSC / Warsztaty poezji miganej / ARKADIUSZ BAZAK

13.30 - 15.00 - Aktywizacja zawodowa Głuchych w sferze kultury i innych sektorach / PRACA BEZ BARIER

15.30 - 16.30 - Projekcja filmu dokumentalnego "Znaki"

16.30 - 17.30 - Spotkanie z twórcami filmu dokumentalnego "Znaki" / EWA SZWARC, WOJCIECH KLIMALA

23 października (piątek)

10.00 - Występ uczestników warsztatów poezji miganej

 

MAGDALENA BIELAK-KOŚCIŃSKA - psycholog, właścicielka szkoły polskiego języka migowego EduPJM. Prelegentka i uczestniczka wielu konferencji, seminarium. Uwielbia pracę w grupie, przygotowywać się do zajęć warsztatowych, podróże, książki, delektować dobre smaki herbaty.

MAGDALENA JANKOWSKA - polska poetka, krytyk teatralny i pisarka. Jej poezja ukazuje się w m. in. "Akancie", "Akcencie", "Czasie Kultury", "Zwierciadle". Ocenia spektakle wystawiane w teatrach oraz recenzuje festiwale teatralne - głównie odbywające się w Lubline.

EWA SZWARC - producent, wykładowca. Założycielka, działającej od 2013 roku, firmy produkcyjnej Kosmos Production. Od 2019 roku pełni finkcję Producenta w Telewizji Polskiej S. A.

ARKADIUSZ BAZAK - początkowo swoich sił próbował w małych formach teatralnych/pantomimicznych. Swoje pasje na poziomie zawodowym rozwijał kształcąc się w szkołach aktorskich, zakładając własny teatr Teatr Deaf Poland i występując na wielu scenach w Polsce i za granicą, dla słyszących i Głuchych. Obecnie jest instruktorem teatru, pantomimy, tańca, prowadzi warsztaty indywidualne i grupowe, jest animatorem działań parateatralnych w Polskim Związku Głuchych we Wrocławiu.

FUNDACJA KATARYNKA - otwiera przestrzeń kultury, sportu i kinematografii osobom niewidomym i niesłyszącym. Prowadzi działalność ekspercką, wspierając instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Zajmuje się też audiodeskrypcją na stadionach. Flagowym projektem Fundacji jest ADAPTER.PL - portal filmowy dla osób niewidomych i niesłyszących.

PRACA BEZ BARIER - agencja pracy specjalizująca się w znajdowaniu pracy dla osób Głuchych i słabosłyszących. Pomaga w szkoleniu pracownika w nowym środowisku pracy oraz obowiązkach. Daje wiedzę niezbędną w procesie zatrudniania osoby Głuchej lub słabosłyszącej. Adaptuje miejsce pracy do potrzeb Głuchego pracownika.

PARTNERZY PROJEKTU:

SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

Migam.org

Fundacja Likejon

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Miejskie w Lublinie

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"


Mapa