O KATALOGU ONLINE

Katalog w formie elektronicznej (OPAC – Online Public Access Catalog) umożliwia wszechstronne przeszukiwanie bazy danych zawierającej informacje o zbiorach Biblioteki

PRZECZYTAJ ZANIM SKORZYSTASZ Z KATALOGU

W katalogu prezentowane są w całości zbiory filii z wypożyczaniem komputerowym:

Filia nr 2   ul. Peowiaków 12

Filia nr 6   ul. Poniatowskiego 4

Filia nr 9   ul. Krańcowa 106

Filia nr 21 Rynek 11

Filia nr 27 ul. Braci Wieniawskich 5

Filia nr 29 ul. Kiepury 5a

Filia nr 31 ul. Nałkowskich 104a

Filia nr 32 Biblio ul. Szaserów 13-15

Filia nr 34 ul. Judyma 2a

Filia nr 35 ul. Bursztynowa 20

Filia nr 36 ul. Zygmunta Augusta 15

Filia nr 37 ul. Bazylianówka 85

Filia nr 38 ul. Relaksowa 25

Filia nr 39 ul. Głuska 138

Katalog informuje o dostępności pozycji – Dostępna, Wypożyczona, Niedostępna.

Zbiory pozostałych filii prezentowane są w katalogu online następująco:

zbiory z lat 2002-2009 – w polu sygnatura podana jest lokalizacja w filii;

zbiory gromadzone od 2010 – podany jest numer filii, sygnatura oraz numer inwentarzowy egzemplarza.

Informacja o dostępności dokumentu udzielana jest w filii.

Uwaga: Zbiory zgromadzone do 2002 roku dostępne są wyłącznie w katalogach kartkowych poszczególnych filii.

KONTO CZYTELNIKA

Czytelnicy, którzy w swoich danych mają wpisany adres e-mail otrzymują automatyczne powiadomienia o terminie zwrotu i rozpoczęciu naliczania opłaty za nieterminowy zwrot. Prosimy o podawanie aktualnych i aktywnych adresów e-mail.

Czytelnicy zapisani w Bibliotece, którzy otrzymali dane logowania, mogą zalogować się na swoje konto w katalogu online.

Loguj – Logowanie na konto w katalogu online

Po zalogowaniu na konto dostępna jest opcja PROLONGUJ - czyli możliwość przedłużenia terminu zwrotu dokumentu.

Uwaga: Prolongatę można wykonać na 4 dni przed upływem terminu zwrotu i nie później niż w dniu zwrotu. Prolongata nie jest możliwa jeśli termin zwrotu dokumentu został przekroczony lub zostały naliczone kary w Bibliotece/Filii. Dokument można prolongować dwukrotnie – po wyczerpaniu limitu prolongat dokument należy zwrócić do Biblioteki.

Konto – Informacja dostępna po zalogowaniu.

Umożliwia podgląd danych Czytelnika, stanu konta oraz prolongatę dokumentów

WYSZUKIWANIE

Katalog umożliwia kilka sposobów wyszukiwania. SZUKAJ WG – użytkownik ma do dyspozycji trzy zakładki: Wyszukiwanie złożone, Wyszukiwanie szybkie oraz Historia wyszukiwań.

Szukaj wg... – przeszukanie bazy danych biblioteki/bibliotek wg różnych indeksów, wszystkich typów dokumentów zarejestrowanych w systemie

WYSZUKIWANIE ZŁOŻONE opiera się o Indeksy wyszukiwawcze: Tytuł, Autor, Serie, Przedmiot oraz dodatkowo Numery standardowe ISBN i ISSN, Klasyfikacja UKD, Wyszukiwanie wg roku wydania i Indeksy haseł wzorcowych (LKHW).

Uwaga: Przy wyszukiwaniu należy stosować polskie znaki: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.

Wyszukując przez indeks Autor należy wpisać nazwisko np. Mickiewicz lub nazwisko i imię Mickiewicz Adam.

Znakiem * (gwiazdka) można markować dalszą część wyrażenia, pamiętać należy jednak o wpisaniu przynajmniej 3 pierwszych znaków.

WYSZUKIWANIE SZYBKIE – to wyszukiwanie dokumentu według numeru inwentarzowego lub sygnatury.

Wyszukiwanie polega również na zaznaczeniu/odznaczeniu wybranego TYPU DOKUMENTU

m. in. Książka, Książka mówiona, Dokumenty Dźwiękowe, Filmy.

HISTORIA WYSZUKIWAŃ – to zapamiętane wyszukiwania użytkownika – umożliwia ponowne obejrzenie wyszukanych opisów bibliograficznych, jest kasowana po wylogowaniu z systemu.

Zakładka NOWOŚCI informuje o dokumentach wprowadzonych ostatnio do bazy Biblioteki – nowości można ograniczyć do wybranej agendy – filii oraz typu dokumentu.

Nowości – to informacja o dokumentach, które zostały ostatnio wprowadzone do bazy biblioteki

Po zapisaniu wyników w STRATEGII system pozwala tworzyć spisy bibliograficzne, łączyć wyniki wyszukiwania oraz ograniczać listę odpowiedzi np. do roku wydania, typu dokumentu, położenia w bibliotece (wybranej filii).

Strategia – funkcja pozwala tworzyć, przeglądać i łączyć stworzone przez czytelnika strategie wyszukiwawcze

Strategie zapisane po zalogowaniu na konto w katalogu online są zapamiętywane.

Zapamiętanie i zapisanie całego wyświetlonego wyszukiwania (strategii)

Po kliknięciu na dowolny opis bibliograficzny dokumentu lub wybraniu opcji Wyświetl następuje pełna prezentacja rekordu, można wybrać szablon prezentacji danych, a także uzyskać informacje o egzemplarzach.

SYGNATURA – informuje, w której filii znajduje się dokument np. F01 53 – Filia nr 1, dział 53.

STATUS – informuje o dostępności egzemplarza – dla filii z wypożyczaniem komputerowym Dostępna, Wypożyczona, Niedostępna, dla pozostałych Informacja w filii – oznacza, że dostępność danej pozycji należy sprawdzić w placówce, wymienionej w kolumnie Sygnatura.

Szczegółowe informacje o korzystaniu i możliwościach katalogu znajdują się w opcji POMOC na pasku menu katalogu.

 Pomoc