Zamówienia publiczne

O KATALOGU ONLINE

Katalog w formie elektronicznej (OPAC – Online Public Access Catalog) umożliwia wszechstronne przeszukiwanie bazy danych zawierającej informacje o zbiorach Biblioteki

PRZECZYTAJ ZANIM SKORZYSTASZ Z KATALOGU

W katalogu prezentowane są w całości zbiory filii z wypożyczaniem komputerowym:

Filia nr 2   ul. Peowiaków 12

Filia nr 6   ul. Poniatowskiego 4

Filia nr 9   ul. Krańcowa 106

Filia nr 21 Rynek 11

Filia nr 27 ul. Braci Wieniawskich 5

Filia nr 29 ul. Kiepury 5a

Filia nr 31 ul. Nałkowskich 104a

Filia nr 32 Biblio ul. Szaserów 13-15

Filia nr 34 ul. Judyma 2a

Filia nr 35 ul. Bursztynowa 20

Filia nr 36 ul. Zygmunta Augusta 15

Filia nr 37 ul. Bazylianówka 85

Filia nr 38 ul. Relaksowa 25

Filia nr 39 ul. Głuska 138

Katalog informuje o dostępności pozycji – Dostępna, Wypożyczona, Niedostępna.

Zbiory pozostałych filii prezentowane są w katalogu online następująco:

zbiory z lat 2002-2009 – w polu sygnatura podana jest lokalizacja w filii;

zbiory gromadzone od 2010 – podany jest numer filii, sygnatura oraz numer inwentarzowy egzemplarza.

Informacja o dostępności dokumentu udzielana jest w filii.

Uwaga: Zbiory zgromadzone do 2002 roku dostępne są wyłącznie w katalogach kartkowych poszczególnych filii.

KONTO CZYTELNIKA

Czytelnicy, którzy w swoich danych mają wpisany adres e-mail otrzymują automatyczne powiadomienia o terminie zwrotu i rozpoczęciu naliczania opłaty za nieterminowy zwrot. Prosimy o podawanie aktualnych i aktywnych adresów e-mail.

Czytelnicy zapisani w Bibliotece, którzy otrzymali dane logowania, mogą zalogować się na swoje konto w katalogu online.

Loguj – Logowanie na konto w katalogu online

Po zalogowaniu na konto dostępna jest opcja PROLONGUJ - czyli możliwość przedłużenia terminu zwrotu dokumentu.

Uwaga: Prolongatę można wykonać na 4 dni przed upływem terminu zwrotu i nie później niż w dniu zwrotu. Prolongata nie jest możliwa jeśli termin zwrotu dokumentu został przekroczony lub zostały naliczone kary w Bibliotece/Filii. Dokument można prolongować dwukrotnie – po wyczerpaniu limitu prolongat dokument należy zwrócić do Biblioteki.

Konto – Informacja dostępna po zalogowaniu.

Umożliwia podgląd danych Czytelnika, stanu konta oraz prolongatę dokumentów

WYSZUKIWANIE

Katalog umożliwia kilka sposobów wyszukiwania. SZUKAJ WG – użytkownik ma do dyspozycji trzy zakładki: Wyszukiwanie złożone, Wyszukiwanie szybkie oraz Historia wyszukiwań.

Szukaj wg... – przeszukanie bazy danych biblioteki/bibliotek wg różnych indeksów, wszystkich typów dokumentów zarejestrowanych w systemie

WYSZUKIWANIE ZŁOŻONE opiera się o Indeksy wyszukiwawcze: Tytuł, Autor, Serie, Przedmiot oraz dodatkowo Numery standardowe ISBN i ISSN, Klasyfikacja UKD, Wyszukiwanie wg roku wydania i Indeksy haseł wzorcowych (LKHW).

Uwaga: Przy wyszukiwaniu należy stosować polskie znaki: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.

Wyszukując przez indeks Autor należy wpisać nazwisko np. Mickiewicz lub nazwisko i imię Mickiewicz Adam.

Znakiem * (gwiazdka) można markować dalszą część wyrażenia, pamiętać należy jednak o wpisaniu przynajmniej 3 pierwszych znaków.

WYSZUKIWANIE SZYBKIE – to wyszukiwanie dokumentu według numeru inwentarzowego lub sygnatury.

Wyszukiwanie polega również na zaznaczeniu/odznaczeniu wybranego TYPU DOKUMENTU

m. in. Książka, Książka mówiona, Dokumenty Dźwiękowe, Filmy.

HISTORIA WYSZUKIWAŃ – to zapamiętane wyszukiwania użytkownika – umożliwia ponowne obejrzenie wyszukanych opisów bibliograficznych, jest kasowana po wylogowaniu z systemu.

Zakładka NOWOŚCI informuje o dokumentach wprowadzonych ostatnio do bazy Biblioteki – nowości można ograniczyć do wybranej agendy – filii oraz typu dokumentu.

Nowości – to informacja o dokumentach, które zostały ostatnio wprowadzone do bazy biblioteki

Po zapisaniu wyników w STRATEGII system pozwala tworzyć spisy bibliograficzne, łączyć wyniki wyszukiwania oraz ograniczać listę odpowiedzi np. do roku wydania, typu dokumentu, położenia w bibliotece (wybranej filii).

Strategia – funkcja pozwala tworzyć, przeglądać i łączyć stworzone przez czytelnika strategie wyszukiwawcze

Strategie zapisane po zalogowaniu na konto w katalogu online są zapamiętywane.

Zapamiętanie i zapisanie całego wyświetlonego wyszukiwania (strategii)

Po kliknięciu na dowolny opis bibliograficzny dokumentu lub wybraniu opcji Wyświetl następuje pełna prezentacja rekordu, można wybrać szablon prezentacji danych, a także uzyskać informacje o egzemplarzach.

SYGNATURA – informuje, w której filii znajduje się dokument np. F01 53 – Filia nr 1, dział 53.

STATUS – informuje o dostępności egzemplarza – dla filii z wypożyczaniem komputerowym Dostępna, Wypożyczona, Niedostępna, dla pozostałych Informacja w filii – oznacza, że dostępność danej pozycji należy sprawdzić w placówce, wymienionej w kolumnie Sygnatura.

Szczegółowe informacje o korzystaniu i możliwościach katalogu znajdują się w opcji POMOC na pasku menu katalogu.

 Pomoc

 


Nazwa i adres
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
Polska


 

portret_lopacinskiego.jpg   Hieronim Łopaciński (1860-1906)

Hieronim Łopaciński, patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, nie pochodził z Lublina. Urodził się 30 września 1860 roku w Ośnie Górnym na Kujawach. Sytuacja polityczna w Polsce po Powstaniu Styczniowym zmusiła ojca przyszłego uczonego do szukania pracy w Kaliszu. W mieście tym Hieronim Łopaciński ukończył gimnazjum, ze srebrnym medalem.
Stąd wyjechał na Uniwersytet Warszawski, gdzie po czterech latach nauki otrzymał dyplom kandydata nauk i złoty medal za swą rozprawę dyplomową. Do Lublina Hieronim Łopaciński przybył z Warszawy w styczniu 1884 roku. Podjął tutaj pracę wykładowcy w gimnazjum. Nie znajdując satysfakcji w pracy zawodowej Łopaciński pogrążył się we własne poszukiwania naukowe.

W hierarchii jego zainteresowań na pierwszym miejscu znajdowało się ludoznawstwo, potem językoznawstwo, historia, a następnie muzealnictwo i związana z nim archeologia i prehistoria. Postawienie na pierwszym miejscu etnografii w badaniach naukowych Łopacińskiego wiąże się z panującym w Polsce końca XIX wieku nurtem ideowym, skierowanym ku siłom tkwiącym w warstwie chłopskiej.

H. Łopaciński rozumiał pracę naukową jako służbę narodową, nieustanną pracę realną w różnorodnych gałęziach nauki. Jako działacz - obywatel reprezentował typ ostrożnego pozytywisty, organizującego ochronę zabytków przeszłości. Badał zjawiska i wątki w podaniach i bajkach, zajmował się przysłowiami i gwarą, zbierał różne materiały z kultury społecznej, szczególnie dotyczące "sobótek", nie pomijał faktów z kultury materialnej. Mobilizował wszelkiego rodzaju zbieraczy pamiątek kultury narodowej, a specjalnie kultury ludu polskiego, dawnej i współczesnej. Ukoronowaniem jego wysiłków było zorganizowanie wystawy rolniczo - przemysłowej w Lublinie w 1901 roku. Był to pierwszy poważniejszy pokaz przeglądowy wartości ludowych z terenu Lubelszczyzny, który stanowił podstawę do dalszej działalności, przede wszystkim do zorganizowania muzealnych zbiorów etnograficznych.

Pracując na prowincji, z dala od wielkich zbiorów książek, Łopaciński był zmuszony do stworzenia własnego podręcznego księgozbioru .W ciągu dwudziestu trzech lat swego pobytu w Lublinie Łopaciński zgromadził ponad 10 000 tomów książek, a także wiele inkunabułów, rękopisów, rycin, atlasów, a nawet zbiorów ceramicznych i numizmatycznych. Instynkt zbieracza kazał mu gromadzić dokumenty bez względu na ich przydatność, choćby po to tylko aby uratować stary dokument przed zniszczeniem. Księgozbiór Łopacińskiego znali inni naukowcy, badacze i studenci. Jako uczony należał do typu altruistów, chętnie udzielających innym swych wiadomości i zdobyczy. Hieronim Łopaciński uważał zgodnie z zasadami pozytywizmu, że każda praca, nawet ta najmniej efektowna, sumuje się w wielkie dokonania pod warunkiem systematyczności i obowiązkowości, a także kompetencji w jej wykonaniu, w poczuciu odpowiedzialności za wszystko co się robi.

W tym tkwi także idea Łopacińskiego pozostawienia swojego księgozbioru społeczeństwu lubelskiemu, jako zadatku przyszłej dużej biblioteki publicznej. Natomiast przedmioty archeologiczne, numizmatyczne oraz inne kulturoznawcze przeznaczył jako podstawę muzeum lubelskiego. Zamysł Hieronima Łopacińskiego, po jego przedwczesnej i tragicznej śmierci
(24 sierpnia 1906 roku) zrealizowali przyjaciele, stawiajac mu pomnik w postaci biblioteki jego imienia.

 

Iwona Kaczor

"Któż Go nie znał w Lublinie? Z zarośniętą brodą,
abnegat w okularach, spoza których oczy
spoglądały poważnie i mądrze, choć młodo,
po znajomych ulicach do gimnazjum kroczył "...
K. A. Jaworski

 

 

 

 

Internet
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Konto bankowe
BANK PEKAO S.A. V Oddział Lublin
nr 71 1240 1503 1111 0010 0135 9131

 

 

Telefony ogólne
Telefon
+48 81466-62-00
Telefon
 +48 81 466-62-50
  fax
 +48 81466-62-49

 

 

Dyrektor
Telefon
Piotr Tokarczuk
Telefon
+48 81  466-62-50
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych
Telefon
Renata Filipiak
Telefon
81 466-62-50
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

Dział Księgowości
Telefon
Marta Niedźwiedź
Telefon
81 466-62-60
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Telefon
Dariusz Wilczek
Telefon
81 466-62-91
Telefon
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kancelaria
Telefon
Agata Kowalska
Telefon
81  466-62-50
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Radca Prawny
Telefon
Jarosław Ligaj

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
Telefon
Grzegorz Latek, Bogacz Marek
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Marketingu
Telefon
Beata Wijatkowska
Telefon
81-466-62-53
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Marketingu
Telefon
 Marta Horabik-Piasecka
Telefon
 81-466-62-95
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
Telefon
Anetta Serafin
Telefon
81 466-62-52
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

 

Dział Opracowania Zbiorów
Telefon
Magdalena Łaska
Telefon
81 466-62-67
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Gromadzenia Zbiorów
Telefon
Barbara Stanowska
Telefon
81 466-62-78
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Telefon
Irena Książek
Telefon
81 466-62-87
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Komputeryzacji
Telefon
Paweł Kieroń
Telefon
81 466-62-55
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

Samodzielne Stanowisko - Bibliotekarz Systemowy
  Telefon
 Radosława Kwiatkowska
  Telefon
 81 466-62-66
  Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pracownia Plastyczna
Telefon
Urszula Kozak
Telefon
81 466-62-51
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych
Telefon
81 466-62-00
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Regulamin biblioteki