plakat_szymborska.jpg

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce, w 2023 roku będziemy świętować  100. rocznicę jej urodzin.

Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich. W 1996 roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla "za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości" – jak czytamy w uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego.


Została również uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. Jej wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków.

 

Zdjęcie: Fundacja Wisławy Szymborskiej