"Wirtualna Wędrówka Wirtuozów" to multimedialna aplikacja edukacyjna w formie wielofunkcyjnej gry, dedykowana dzieciom i młodzieży, ale też rodzicom i nauczycielom wspomagającym rozwój swoich podopiecznych. Projekt realizowany będzie od 1 czerwca do 30 października 2020 w przestrzeni online, z efektem trwałym w postaci dalszego istnienia i obsługi aplikacji do 30 kwietnia 2021. Lokalnym motywem działania jest muzyczne zaplecze siedziby Filii nr 29 MBP, usytuowanej w dzielnicy Czechów, na którą składa się osiem osiedli, których nazwy ulic nawiązują do twórczości wybitnych polskich muzyków i kompozytorów (Moniuszki, Lipińskiego, Wieniawskiego, Karłowicza, Chopina, Szymanowskiego, Paderewskiego i Nowowiejskiego). Gra oparta będzie o ilustrowaną mapę, po której gracze będą mogli się wirtualnie przemieszczać napotykając na swojej drodze multimedialne trofea, wzbogacając wiedzę oraz słuchając utworów muzycznych . Strategicznym celem projektu jest ukazanie biblioteki jako miejsca nowoczesnego, wzmacniającego kompetencje cyfrowe.

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci"

2020-NCK_dofinans_kulturawsieci-rgb
śpiewajaca-głowa

Projekt „Tam gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie” w spójny i kompleksowy sposób łączy cykle warsztatowe, spotkania autorskie i wydarzenia aktywizujące twórczo wszystkie grupy wiekowe, w szczególności dzieci z rodzicami, młodzież szkolną, osoby dorosłe, seniorów i grupy społeczne o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych – osoby wykluczone. Zrealizowany zostanie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku w Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Zygmunta Augusta 15). Działania edukacyjno-animacyjne będą oscylować wokół wątków tematycznych łączących literaturę ze światem nowych technologii oraz światem zmysłów. Strategicznym celem projektu jest ukazanie biblioteki jako ośrodka rozbudzającego pasję do słowa, kształtującego dobre postawy czytelnicze, aktywizacja twórcza uczestników różnych grup wiekowych i społecznych oraz integracja mieszkańców dzielnicy Felin.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

MKiDN-01_cmyk
PLAKAT_36

Projekt "Zobacz Mój Głos. Festiwal Poezji Miganej" jest trzydniowym działaniem integracyjno - edukacyjnym dedykowanym szerokiemu gronu odbiorców - osobom niesłyszącym, niedosłyszącym oraz całemu środowisku osób słyszących, zarówno tym zainteresowanym i aktywnym w działaniach na rzecz osób z dysfunkcją słuchu, jak i tym neutralnym wobec poruszanych w projekcie aspektów życia społecznego. W terminie od 21 do 23 października 2020 roku w Filii nr 32 MBP w Lublinie (ul. Szaserów 13-15) odbędą się różnego rodzaju działania integracyjno-edukacyjne, które poprowadzą osoby specjalizujące się we współpracy z osobami niesłyszącymi oraz osoby niesłyszące, mające wpływ na Kulturę Głuchych. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób niesłyszących i niedosłyszących, stworzenie warunków zapewniających tym osobom równoprawne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeb tych osób oraz integracja i edukacja osób słyszących z niesłyszącymi.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

Plakat informujący o wydarzeniu
Logo Kultura Dostępna
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Podróże małe i duże czyli wywczas blogerów, vlogerów i autorów książek podróżniczych do biblioteki” zostanie zrealizowany w Filii nr 40 MBP w Lublinie. Podejmowane działania będą obejmowały cykl sześciu spotkań podróżniczo-literackich ze znanymi polskimi blogerami, vlogerami i autorami książek podróżniczych wraz z towarzyszącymi im wystawami fotograficznymi z podróży i promocją książek. W ramach projektu odbędzie się także cykl czterech warsztatów scrapbookingu, w ramach których uczestnicy wykonają własny album z podróży, który stanie się kroniką wspomnień, prowokującą do wspólnych rozmów i spędzenia ze sobą czasu. Projekt jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, w szczególności młodzieży w wieku 13-19 lat, ludzi dorosłych w wieku 20-60 lat, rodzin z dziećmi i seniorów (międzypokoleniowość; łączy wszystkie grupy wiekowe i społeczne). Projekt ma za zadanie podkreślenie roli książki podróżniczej i samych podróży w życiu i rozwoju człowieka.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

MKiDN-01_cmyk
podróże małe i duże plakat