Dwie kobiety i mężczyzna siedzący przy stole

Lipiec w Kubie "Felin" w Filii 36 był miesiącem filmowym. Seniorzy obejrzeli dwie produkcje filmowe. Po projekcjach toczyła się interesująca dyskusja na tematy poruszane w filmach.

Ze słownikiem do zoo. Językowa wycieczka po świecie nazw zwierząt w polszczyźnie

Od pierwszego lipca w Filii 36 można oglądać wystawę "Ze słownikiem do zoo. Językowa wycieczka po świecie nazw zwierząt w polszczyźnie". Zajrzyjcie do nas, a dowiecie się co łączy wielbłąda ze słoniem, czy gad umie gadać, czy płazy się płożą, co może przynieść sowa. Poznacie też inne ciekawostki językowe.

Jazz Tyrmanda

Do 31 maja w Filii nr 36 można oglądać wystawę "Jazz Tyrmanda". W wystawie wykorzystano fragmenty tekstów Leopolda Tyrmanda: "Zły", "U brzegów jazzu", "On Freedom", książki Mariusza Urbanka "Zły Tyrmand", artykułów i wywiadów autorstwa Mateusza Święcickiego, Pawła Brodowskiego publikowanych na łamach Jazz Forum". Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także Agencji Prasowej Fotonova.
Scenariusz wystawy: Justyna Polakowska
Opracowanie graficzne: Ewa Gołda
Realizacja: wystawypolakowska.pl

Dwie kobiety siedzące przy stole. Przed nimi leżą wykonane prace plastyczne.

W maju w ramach czwartkowych spotkań z psychologiem, panem Tomaszem Kopaczem, seniorzy ćwiczyli pamięć, dyskutowali na bieżące tematy oraz śpiewali piosenki. W czerwcu członkowie Klubu wzięli udział w warsztatach tworzenia biżuterii z wełny techniką filcowania na mokro, prowadzonych przez panią Iwonę Wac.

Fotoramy, w jednej z nich plansza tytułowy wystawy "Piosenka Norwida"

Filia nr 36 zaprasza do oglądania wystawa "Piosenka Norwida". W wystawie wykorzystano wiersze Cypriana Kamila Norwida z tomu "Pisma wybrane" pod red. Juliusza W. Gomulickiego, wypowiedzi o dziełach Poety cytowane z tegoż tomu oraz fragment z książki "Romantyzm. Nowe Spojrzenie" Aliny Kowalczykowej. Ilustracje sporządzone zostały na bazie rysunków i akwareli Cypriana Kamila Norwida zebranych w archiwum Biblioteki Narodowej.
W 200-lecie urodzin poety Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.