Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KOM 341/3/08 Drukuj
czwartek, 30 październik 2008

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łączy internetowych przeprowadzanego na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm - zwana dalej ustawą).Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 2-10

oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że w dniu 30.10.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w zadaniach od nr 2 do nr 10 oraz unieważniono postępowanie w zakresie zadania nr 1.

Postępowanie w zakresie zadania nr 1 dot. lokalu przy ul. Peowiaków 12 unieważniono na podstawie art. 93. ust. 1. pkt. 4. ustawy - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Oferty najkorzystniejsze wraz z porównaniem i streszczeniem złożonych ofert


zadanie 1 (ul. Peowiaków 12) – postępowanie unieważniono na podstawie art. 93. ust. 1. pkt. 4. ustawy

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa: cena 65 pkt, upload 30 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 100 pkt


zadanie 2 (ul. Hutnicza 20a): najkorzystniejsza oferta: NPLAY Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. NPLAY Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: cena 65 pkt, upload 30 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 100 pkt

 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 51,19 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 56,19 pkt

 3. Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa: cena 58,49 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 63,49 pkt


zadanie 3 (ul. Krochmalna 47): najkorzystniejsza oferta: Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa – oferta wpłynęła jako jedyna oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa: cena 65 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 70 pkt

zadanie 4 (ul. Poniatowskiego 4): najkorzystniejsza oferta: Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 56,89 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 61,89 pkt

 2. Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa: cena 65 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 70 pkt


zadanie 5 (ul. Kunickiego 35): najkorzystniejsza oferta: Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 41,38 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 46,38 pkt

 2. Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa: cena 65 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 70 pkt


zadanie 6 (ul. Zuchów 2): najkorzystniejsza oferta: Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 56,89 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 61,89 pkt

 2. Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa: cena 65 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 70 pkt


zadanie 7 (ul Krańcowa 106): najkorzystniejsza oferta: NPLAY Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. NPLAY Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: cena 39,95 pkt, upload 30 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 74,95 pkt

 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 45,52 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 50,52 pkt

 3. Call Center Poland S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa: cena 65 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 70 pkt


zadanie 8 (ul. Lwowska 6): najkorzystniejsza oferta: NPLAY Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. NPLAY Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: cena 65 pkt, upload 30 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 100 pkt

 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 51,19 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 56,19 pkt


zadanie 9 (ul. Głęboka 8a): najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - oferta wpłynęła jako jedyna oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 65 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 70 pkt


zadanie 10 (ul. Nałkowskich 102): najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - oferta wpłynęła jako jedyna oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ

porównanie i streszczenie złożonych ofert

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: cena 65 pkt, upload 0 pkt, koszt uruchomienia 5 pkt, łączny wynik: 70 pkt

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego