Modernistyczny renesans ciała i natury Drukuj
środa, 06 grudzień 2017
image_001.jpg29 listopada w Filii nr 2 w ramach cyklu otwartych wykładów z historii sztuki miał miejsce wykład dr hab. Jacka Jaźwierskiego zatytułowany „Modernistyczny renesans ciała i natury”. Prelegent, od wielu lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, obecnie jest pracownikiem Katedry Teorii Sztuki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W gestii jego zainteresowań leżą zagadnienia z teorii sztuki i estetyki, zwłaszcza XIX-wiecznej sztuki Anglii.

Prelegent w bardzo jasny i zrozumiały sposób wykazał zaskakującą zbieżność sztuki przed i po impresjonistycznej rewolucji w malarstwie. Okazuje się, że impresjonizm stanowiący pewnego rodzaju cezurę w rozwoju malarstwa dotyczy jedynie zagadnień stylowych, jest sprawą czysto formalną dotyczącą techniki. Dialog z przeszłością jest nieodłącznym elementem sztuki, a próby odradzania wzorów i zasad tworzenia z przeszłości. Modernizm nie był tu wyjątkiem. Choć artyści końca XIX i początku XX wieku nastawieni byli na nowoczesną formę, wciąż sięgali doznanych z tradycji malarskiej póz i motywów. Piękno ludzkiego ciała i porządek natury to dwa klasyczne problemy, które odżyły w nowej formie pod koniec XIX stulecia. Taki powrót do klasycyzmu z zachowaniem impresjonistycznej świeżości koloru odnajdujemy w obrazach wielu następców Cezanné’a, m. in. Maurice’a Denisa, Henriego Matisse’a czy Pierre’a Bonnarda.        
Izabela Bartkowiak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg


< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego