A sen potrafi budować.... W świecie wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana. Drukuj
czwartek, 02 listopad 2017
image_001.jpgZ okazji trwającego roku Bolesława Leśmiana, w Filii nr 29 została przygotowana wystawa poświęcona wyobraźni poetyckiej tegoż autora. W obrębie poruszanej problematyki sytuują się następujące zagadnienia: koncepcja poety jako człowieka pierwotnego, po raz pierwszy w pełni opisana przez Giambattistę Vico – najsłynniejszego włoskiego filozofa doby oświecenia, a następnie realizacja tej koncepcji przez Leśmiana, który zaadaptował ją do swojej twórczości poetyckiej i żywo dawał jej wyraz w swoich dziełach; następnie rytm jako światopogląd, rytm, poprzez który Leśmian wprowadza słowo w inny wymiar – sytuuje je w pierwotnej rzeczywistości, odcina słowo od „rzeczywistości wtórnej” (mówiąc słowami Janusza Sławińskiego).

Ostatnim zagadnieniem jest Leśmianowskie królestwo snu. Sen jest niewątpliwie jest jedną z najbardziej wyrazistych przestrzeni obecnych w poezji pisarza. Wszechogarniający dzieła Leśmiana oniryzm uobecnia się zarówno w warstwie leksykalnej, jak również semantycznej jego utworów. Temu zagadnieniu w wystawie również poświęcono uwagę. Przybliża je plansza zatytułowana „Przestrzenie snu – semantyczno-leksykalne igraszki poety”.
Wystawę przygotowała Olga Dziemian.
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego