O lirykach lozańskich Adama Mickiewicza Drukuj
czwartek, 19 październik 2017
image_001.jpg18 października w Filii nr 2 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu otwartych wykładów z historii sztuki. Wykład zatytułowany O linii lozańskiej w poezji polskiej XIX i XX wieku, czyli od romantyzmu do klasycyzmu wygłosił prof. Arkadiusz Bagłajewski, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS, kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej, zajmujący się literaturą współczesną oraz literaturą okresu romantyzmu, autor 4 książek i blisko 300 artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych. Wykład poświęcony był zjawisku wieloaspektowego oddziaływania liryków lozańskich Mickiewicza w poezji XIX i XX wieku.

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza, nieznane za jego życia, wykraczają poza romantyzm.  W wierszach kanonu lozańskiego takich jak: Nad wodą wielką i czystą, Gdy tu mój trup, Polały się łzy dostrzec można cechy poetyki klasycystycznej - serie powtórzeń, symetryczna konstrukcja. Nowatorstwo formalne i głębia intelektualna liryków lozańskich  wpłynęły na poetów XX wieku: Leśmiana, Miłosza, Baczyńskiego, Szymborską, Herberta, Przybosia, Różewicza, Wata, późnego Iwaszkiewicza, Brylla, poetów debiutujących w latach 90-tych: Krzysztofa Koehlera czy Tomasza Różyckiego, a także poetów z II obiegu: Bronisława Maja czy Jana Polkowskiego. Mickiewiczowska propozycja klasycystycznej powściągliwości formy połączonej z precyzją liryki, jaką dostrzec można w cyklu lozańskim zainspirowała XX-wiecznych poetów do poszukiwań formuły poetyckiej zdolnej zamknąć głębię metafizycznych doznań ”ja” w powściągliwej, „klasycznej” formie lirycznej.
Maria Dąbrowska-Wosiak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego