Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


XI Miejski Konkurs Recytatorski Drukuj
piątek, 25 sierpień 2017
REGULAMIN


I    Cele konkursu
1.    Popularyzacja literatury polskiej.
2.    Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3.    Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4.    Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.


II   Zasady uczestnictwa
1.    Recytatorzy występują w dwóch kategoriach:
•    młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych
•    młodzież szkół ponadpodstawowych
2.    Repertuar recytatora stanowią dwa utwory pisarzy związanych z Lublinem opublikowane w książce lub periodyku. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3.    Placówki szkolne i pozaszkolne mogą zgłosić maksymalnie ośmiu recytatorów. W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji  środowiskowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2017 r.  pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna  im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, II piętro budynku Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, p. 235, 20-007 Lublin lub e-mail: im@mbp.lublin.pl


III  Kryteria oceny
           Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez organizatorów, według następujących kryteriów:
        - dobór repertuaru,
        - dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
        - interpretacja utworów,
        - kultura mowy,
         - ogólny wyraz artystyczny.


IV  Przebieg konkursu
    4 września – 16 października – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
    do 18 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
    26 –  27 października – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Sala prób nr 1 Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, ul. Peowiaków 12 (I piętro w budynku Centrum Kultury).
    29 listopada – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród. Sala Czarna (I piętro) Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12.


V   Nagrody
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych,  ponadpodstawowych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.


Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP:  www.mbp.lublin.pl
Tutaj dostępny jest również Regulamin Konkursu i Karta Uczestnika.


Biuro Organizacyjne
XI Miejskiego Konkursu Recytatorskiego


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Instrukcyjno-Metodyczny,
II piętro w budynku Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin,


tel: 81 466-62-00
      81 466-62-89

                          fax: 81 466-62-49


e-mail: im@mbp.lublin.pl


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!

Tutaj Pobierz Kartę uczestnika:


< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego