Portret miasta - ulubiony zakątek Drukuj
poniedziałek, 12 czerwiec 2017
Zachęcamy do udziału w konkursie
image_001.jpgRegulamin konkursu plastycznego
„Portret miasta – ulubiony zakątek”

I. Organizator
Filia nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

II. Cele konkursu
1. Bliższe poznanie niezwykłych miejsc w Lublinie, z uwagi na Jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich miastu.
2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Poznawanie różnych form i technik plastycznych.

III. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie udział mogą wziąć dzieci w wieku 7 - 10 lat.
2. Każdy z autorów może zgłosić jedną, indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą ulubiony zakątek Lublina.
3. Do każdej pracy należy dołączyć tytuł pracy oraz dane autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy lub kontakt telefoniczny.
4. Każdy uczestnik konkursu wraz z pracą zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody opiekuna prawnego w konkursie w celu publikacji zgłoszonych prac na stronie internetowej MBP w Lublinie i udział w wystawie pokonkursowej.
5. Prace należy dostarczać do Filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przy ul. Judyma 2a do 12 września 2017 roku.
6. Prace niezgodne z Regulaminem konkursu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 
IV. Technika i format pracy
1. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy płaskie.
2. Format pracy możliwy do zaprezentowania (nie większy niż A3)

V. Kryteria pracy
1. Estetyka wykonanej pracy.
2. Pomysłowość i oryginalność.
3. Zgodność pracy z tematem.
4. Samodzielność w wykonywaniu pracy.
5. Walory artystyczne tj.: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. O wynikach konkursu Organizator powiadomi opiekunów dzieci telefonicznie lub drogą mailową.

VI. Prawa organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania zgłoszonych do konkursu prac.
2. Termin odbioru prac po wystawie od 1 do 6 października 2017 roku.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

Pobierz: oswiadczenie.docx (47.22 KB 12.06.2017 08:13)

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego