Genealogia rodzin pochodzenia chłopskiego Drukuj
środa, 31 maj 2017
image_001.jpgPiotr Glądała jest inicjatorem i założycielem Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, prezesem tej organizacji w latach 2006-2010, obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Rocznika wydawanego przez Towarzystwo, realizuje projekty genealogiczne, w tym także autorskie. Prowadzi szkolenia, wykłady, prace indeksacyjne. 26 maja w Filii nr 21 mogliśmy wysłuchać wykładu pana Glądały i obejrzeć kopie pozyskanych przez niego dokumentów w trakcie poszukiwań historii przodków.

Wiadomości  w temacie można uzyskać w archiwach parafialnych, źródłem wiedzy są też akta Cechu Rzemiosł, akta notarialne, inwentarze podatkowe oraz tzw. pośmiertne. Prowadzenie wymienionych spisów dyktowały względy czysto praktyczne. To doskonałe materiały do analizowania przyszłości. Na początku XIX wieku pojawiły się księgi ludności stałej i niestałej, szczegółowo określające dane osobowe i status społeczny, świetnie też ilustrują migracje ówczesnych społeczności. Są, podobnie jak akta urzędów stanu cywilnego, pokłosiem wprowadzania francuskich regulacji prawnych - Kodeksu Napoleona w okresie Księstwa Warszawskiego. W 1777 roku miał miejsce pierwszy spis ludności na mocy Uniwersału Departamentu Policji przy Radzie Nieustającej. Proboszczowie spisywali dane swoich parafian chodząc od domu do domu. Spis z 1921 roku był z założenia statystyczny, miał określić jedynie stan ilościowy ludności. Księgi sądowe wiejskie i akta sądowe grodzkie to kolejne cenne źródła informacji. Supliki chłopskie to pisemne prośby, do właściciela lub urzędnika, dotyczące nieprawidłowości, uciążliwości i niesprawiedliwości, które dotknęły wnoszącego. Dzisiaj to bezcenne pamiątki po antenatach. Pan Piotr zgromadził imponującą ilość dokumentów, poświęcił wiele czasu na poszukiwania i analizę, podróżował również do miejsc, w których znajdowały się najciekawsze karty rodziny Glądałów.
Anna Rafalska
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego