Życie literackie Lublina  wczoraj i dziś Drukuj
poniedziałek, 22 maj 2017
image_001.jpgSpotkanie Waldemara Michalskiego z uczniami klas trzecich Gimnazjum nr 24 jest jednym z kolejnych wydarzeń w Filii 34 wpisujących się w obchody 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Tematem spotkania autorskiego było „Życie literackie Lublina – wczoraj i dziś”. Waldemar Michalski poeta, prozaik, publicysta i społecznik jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tuż po ukończeniu studiów aktywnie uczestniczył w lubelskim ruchu młodoliterackim jako członek grupy Prom, a po jej rozwiązaniu był jednym z inicjatorów powstania Studenckiego Klubu Literackiego Kontrapunkty.

Należał również do założycieli Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie. W 1979 roku został współzałożycielem, wraz ze Zbigniewem Strzałkowskim i ks. Wacławem Oszajcą grupy poetyckiej Signum. Jako poeta zadebiutował wierszem „Poezja Starego Miasta”, zaś reportaż „Polacy ziemi lwowskiej” był jego prozatorskim debiutem. Ponad dwadzieścia lat sprawował funkcję kustosza w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, gdzie wykonywał również pracę lektora języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców KUL. W tym okresie wydał trzy tomiki poezji z własną twórczością: „Pejzaż rdzawy”, „Ogród” i „Głosy na wersety”. Jego liczne wiersze, recenzje, artykuły ukazywały się na łamach tygodnika Kamena, w Sztandarze Ludu, Kurierze Lubelskim. W okresie stanu wojennego współinicjował powstanie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Od 1985 roku pracuje w zespole redakcyjnym kwartalnika literackiego „Akcent”. Pan Waldemar Michalski za pracę literacką i społeczną był wielokrotnie nagradzany m.in. Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „W uznaniu zasług dla Kultury Polskiej”, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Złotym Wawrzynem Literackim. Znaczącym wydawnictwem stała się wydana w 2002 roku antologia „Pięć wieków poezji o Lublinie”, która uzupełniona i wzbogacona ukazała się w 2015 roku. Wyboru utworów, ich opracowania i opatrzenia wstępem dokonał Waldemar Michalski. Wybrał on najciekawsze wiersze o Lublinie 140 autorów. Józef Czechowicz mówił, że Lublin jest miastem poetów. Większość z nich pochodziła bądź pochodzi z Lublina, a nawet jeśli to miasto było dla nich jedynie przystankiem to bardzo często wracają do niego nie tylko myślą i wspomnieniem ale również wyrażają swoją tęsknotę w twórczości.
Nasz gość swoją uwagę skierował na postać Józefa Łobodowskiego, którego fragment „Ballady lubelskiej” zaprezentował słuchaczom. Utwór ten pełen tęsknoty i żalu poeta napisał będąc na emigracji w Madrycie. Zgodnie z wolą Łobodowskiego jego prochy wróciły do Lublina i zostały złożone w grobowcu matki. Podczas pogrzebu, w którym uczestniczyło około pięciu tysięcy ludzi kapelan kościoła Powizytkowskiego ks. M. Brzozowski wygłosił słowa o powrocie do domu – punktu centralnego na mapie świata.
Pan Waldemar Michalski określił lubelską poezję jako bogatą w zdolne kobiety m.in.: U. Gierszon, E. Ostrowska, E. Cichla – Czarniawska, Z. Nowacka – Wilczek, A. Barton, A. Jahołkowska, M. Jankowska, M. Goławska czy H. Lewandowska do której utworów tworzą kompozytorzy, zdolnych księży poetów m.in.: ks. K. Guzowski, ks. W. Oszajca, ks. A. Wierzbicki, ks. J. Kozłowski. Reportaż poetycki z wyprawy rowerowej na Biegun Północny ks. J. Kozłowskiego ukazuje nam człowieka nierozerwalnie związanego z naturą. Młodzież z uwagą wysłuchała utworu H. Lewandowskiej „Mięta i czekolada” cyt. …Są piękne miejsca, są piękne kraje. Ja kocham Lublin, ja tu zostaję. Lublin bogaty jest również w literatów, którzy rocznie wydają około trzydziestu publikacji dotyczących naszego miasta. Wśród wspomnianych przez naszego gościa lubelskich literatów znaleźli się również B. Zadura, B. Królikowski, M. S. Hermaszewski, J. Zięba, M. J. Kawałko, M. Wroński, Z. W. Frączek, Z. Strzałkowski. W. Michalski zwrócił słuchaczom uwagę na dworek na Poczekajce, z którym związana była postać Tadeusza Gałeckiego (ps. Andrzej Strug). Bohater jego powieści „Pokolenie Marka Świdy” opisującej okres I wojny światowej po zakończonej walce z bolszewikami powraca na Poczekajkę, gdzie odzyskuje zdrowie. Jakże aktualne wydają się słowa J. Czechowicza przywołane we wstępie do antologii „Pięć wieków poezji o Lublinie” przez Pana W. Michalskiego „…Miasto rodzinne, ilekroć mi ciężko lub najciężej, do ciebie zwracam się pamięcią, a gdy pamięć twarde przeżycia przypomina – to sercem, to wyobraźnią”.
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpgimage_006.jpg

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego