Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KOM 341/2/08 Drukuj
środa, 09 lipiec 2008

Lublin, dnia 09.07.2008 r.

KOM 341/2/08

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przeprowadzanego na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm - zwana dalej ustawą).

 

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 1, 2, 4-20

oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 3

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że w dniu 09.07.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w zadaniach nr 1, 2 oraz od nr 4 do nr 20 oraz unieważniono postępowanie w zakresie zadania nr 3.

Postępowanie w zakresie zadania nr 3 dot. lokalu przy ul. Krochmalnej 47 unieważniono na podstawie art. 93. ust. 1. pkt. 1. ustawy - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Oferty najkorzystniejsze wraz z porównaniem i streszczeniem złożonych ofert

 

Zadanie nr 1 (ul. Kościelna 7a), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 1

 1. LubMAN UMCS Sp. z o.o., Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: wartość parametru upload: 1024 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1464 zł brutto - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 24 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 4977,6 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 207,4 zł brutto - uzyskana punktacja: 34,42 pkt.; punktacja łączna: 64,42 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 109,8 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5271,62 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 109,83 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 2 (ul. Kraśnicka 100, najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 2

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 4 (ul. Kleeberga 12 a), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 4

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1536 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 78,87 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 3785,76 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 78,87 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 35,01 pkt.; punktacja łączna: 38,01 pkt.

 

Zadanie nr 5 (ul. Żelazowej Woli 7), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 5

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1536 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 78,87 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 3785,76 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 78,87 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 35,01 pkt.; punktacja łączna: 38,01 pkt.

 

Zadanie nr 6 (ul. Grażyny 13), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 6

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

Zadanie nr 7 (ul Jaczewskiego 8, najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 7

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 8 (ul. Wajdeloty 20), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 8

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 109,8 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5271,62 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 109,83 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 9 (ul. Kasztanowa 1), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 9

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1536 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 78,87 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 3785,76 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 78,87 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 183 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 8785,22 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 183,03 zł brutto - uzyskana punktacja: 28,01 pkt.; punktacja łączna: 31,01 pkt.

 

Zadanie nr 10 (ul. Przyjaźni 11), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 10

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1024 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 58,9 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 2827,2 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 58,9 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 109,8 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5271,62 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 109,83 zł brutto - uzyskana punktacja: 34,86 pkt.; punktacja łączna: 37,86 pkt.

Zadanie nr 11 (ul. Kunickiego 89), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 11

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1024 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 58,9 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 2827,2 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 58,9 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 109,8 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5271,62 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 109,83 zł brutto - uzyskana punktacja: 34,86 pkt.; punktacja łączna: 37,86 pkt.

 

Zadanie nr 12 (ul. Rynek 11), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 12

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 13 (ul. Kruczkowskiego 14), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 13

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 14 (ul. Chodźki 2), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 14

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1024 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 58,9 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 2827,2 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 58,9 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 26,15 pkt.; punktacja łączna: 29,15 pkt.

Zadanie nr 15 (ul. Juranda 7), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 15

 1. LubMAN UMCS Sp. z o.o., Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: wartość parametru upload: 1024 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1464 zł brutto - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 24 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 4977,6 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 207,4 zł brutto - uzyskana punktacja: 34,42 pkt.; punktacja łączna: 64,42 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 109,8 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5271,62 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 109,83 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 16 (ul. Sympatyczna 16), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 16

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1024 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 58,9 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 2827,2 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 58,9 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 109,8 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5271,62 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 109,83 zł brutto - uzyskana punktacja: 34,86 pkt.; punktacja łączna: 37,86 pkt.

 

Zadanie nr 17 (ul. Leonarda 18), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 17

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 109,8 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5271,62 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 109,83 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 18 (ul. Nadbystrzycka 85), najkorzystniejsza oferta: Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 18

 1. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 68 pkt.

 

Zadanie nr 19 (ul. Kiepury 5), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 19

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 2560 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 118,89 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 5706,72 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 118,89 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. LubMAN UMCS Sp. z o.o., Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: wartość parametru upload: 4096 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1464 zł brutto - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 536,8 zł; okres świadczenia usługi: 24 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 14347,2 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 597,8 zł brutto - uzyskana punktacja: 12,93 pkt.; punktacja łączna: 42,93 pkt.
 3. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 512 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 305 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 14641,22 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 305,03 zł brutto - uzyskana punktacja: 25,33 pkt.; punktacja łączna: 28,33 pkt.

 

Zadanie nr 20 (ul. Braci Wieniawskich 5), najkorzystniejsza oferta: EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin - spośród złożonych ważnych ofert oferta Wykonawcy uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy zgodnie z pkt. XIII SIWZ

Porównanie i streszczenie złożonych ważnych ofert ne realizację zadania nr 20

 1. EuroTC Sp. z o.o., ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin: wartość parametru upload: 1536 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 0 zł brutto - uzyskana punktacja: 5 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 78,87 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 3785,76 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 78,87 zł brutto - uzyskana punktacja: 65 pkt.; punktacja łączna: 100 pkt.
 2. LubMAN UMCS Sp. z o.o., Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: wartość parametru upload: 2048 - uzyskana punktacja: 30 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1464 zł brutto - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 292,8 zł; okres świadczenia usługi: 24 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 8491,2 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 353,8 zł brutto - uzyskana punktacja: 14,49 pkt.; punktacja łączna: 44,49 pkt.
 3. Telekomunikacja Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa: wartość parametru upload: 256 - uzyskana punktacja: 0 pkt; koszt uruchomienia usługi: 1,22 zł brutto - uzyskana punktacja: 3 pkt; koszt abonamentu miesięcznego brutto: 146,4 zł; okres świadczenia usługi: 48 miesięcy; wartość oferty ogółem brutto: 7028,42 zł; cena łączna w przeliczeniu na 1 miesiąc: 146,43 zł brutto - uzyskana punktacja: 35,01 pkt.; punktacja łączna: 38,01 pkt.
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego