Lublin w obiektywie Drukuj
poniedziałek, 24 kwiecień 2017

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 „LUBLIN W OBIEKTYWIE”I. ZAŁOżENIA OGÓLNE
Konkurs fotograficzny „Lublin w obiektywie” polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego dowolnie wybrane miejsce znajdujące się w Lublinie.

II. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

III. WYMAGANIA KONKURSOWE
1.    Udział w konkursie może wziąć osoba dorosła lub niepełnoletnia
2.    Uczestnik może zgłosić jedną fotografię.
3.    Fotografię należy wykonać samodzielnie.
4.    Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
5.    Format zdjęcia jest dowolny
6.    Zdjęcie należy podpisać na odwrocie podając:
Imię i nazwisko
W przypadku osób niepełnoletnich klasa i szkoła
Telefon kontaktowy – w przypadku osób niepełnoletnich telefon kontaktowy rodzica/opiekuna
7.    Zdjęcie należy przynieść do dnia 31 października 2017 roku i pozostawić w Filii nr 18 MBP im. H. Łopacińskiego znajdującej się w Lublinie, ul. Głęboka 8 w godzinach pracy placówki
w poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-18.00                               
we wtorki i czwartki w godz. 10.00-16.00
8.    Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych i wizerunku.
9.    Zdjęcia konkursowe przechodzą na własność organizatora.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1.Prace będą ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:
a) osoby dorosłe
b) osoby niepełnoletnie
2. Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, staranność wykonania, czytelność, oryginalność zdjęcia
3. Zdjęcia nie podpisane i niezgodne z tematem nie będą podlegały ocenie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie nagród rzeczowych i wyróżnień odbędzie się 15 listopada o godz. 16.00 w Filii nr 18 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul.Głębokiej 8.    
5. Ze zdjęć konkursowych powstanie galeria, którą będzie można obejrzeć w Filii nr 18 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie od 15 listopada 2017 roku.

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego