Danie jak z obrazka - konkurs Drukuj
czwartek, 02 luty 2017

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"DANIE JAK Z OBRAZKA"I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Konkurs plastyczny "Danie jak z obrazka" polega na wykonaniu rysunku przedstawiającego przepis kulinarny dowolnie wybranej potrawy.


II. ORGANIZATOR
1. Organizatorami konkursu są Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubelski Odział Regionalny oraz Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.


III. WYMAGANIA KONKURSOWE
1. Udział w konkursie może wziąć uczeń szkoły podstawowej z terenu miasta Lublin.
2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
3. Pracę należy wykonać samodzielnie.
4. Technika plastyczna jest dowolna.
5. Praca może zawierać nazwę przedstawionej potrawy oraz inny dowolny, nie drukowany tekst nawiązujący do tematu (np. fragmenty przepisu).
6. Wymagany format pracy: A3 lub A4.
7. Pracę należy podpisać na odwrocie podając:
imię i nazwisko
wiek, klasę
szkołę do której uczęszcza dziecko
telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna
8. Pracę należy złożyć do dnia 17 lutego 2017 w  Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny ul. Narutowicza 54 lub w  Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Głęboka 8, w godzinach pracy placówek, tj.
w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym: od poniedziałku do piątku
w godz. 14- 18,

w Filii nr 18 MBP: w poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00–18.00;
we wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 16.00.
9. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych i wizerunku.
10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.


IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace będą ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy I- III
b) klasy IV- VI
2. Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, staranność wykonania, zastosowanie oryginalnej techniki plastycznej, kolorystyka, czytelność.
3. Prace nie podpisane, wykonane na formacie mniejszym lub większym niż  A4/A3 i niezgodne z tematem nie będą podlegały ocenie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie nagród rzeczowych i wyróżnień odbędzie się 24 lutego 2017 o godz.16.00 w  Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ul. Głębokiej 8.
5. Z prac konkursowych powstanie galeria, którą będzie można obejrzeć w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie od 24 lutego 2017 roku.
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego