Strona Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
O Stefanie Batorym Drukuj
wtorek, 29 listopad 2016
image_001.jpgW dniu 24 listopada Klub Czytelniczy READCOM w Filii nr 6 zaprosił swoich członków na kolejne spotkanie. Podczas niego przybliżono postać jednego z najlepszych elekcyjnych królów Polski - Stefana Batorego,  którego 440. rocznicę koronacji (1576) oraz 430. rocznicę (1586) śmierci obchodzimy w bieżącym roku.

Stefan Batory panując zaledwie przez dziesięć lat dokonał dla swojej  nowej ojczyzny bardzo wiele. Przede wszystkim zreformował armię wprowadzając piechotę wybraniecką, sądownictwo tworząc Trybunał Koronny. W 1579 roku rozpoczął wojnę z Rosją o odzyskanie Inflant, co  udało się w 1582 roku. Zwycięstwo to opóźniło proces wzrostu hegemonii państwa rosyjskiego prawie o sto lat. Jego, tak znakomite, panowanie  przerwała nagła śmierć 12 grudnia 1586 roku po zaledwie sześciodniowej  tajemniczej chorobie, w późniejszych czasach sugerowano, że król padł  ofiarą spisku i został otruty. Niestety nie podjęto odpowiednich badań  w tym kierunku. Na spotkaniu przypomniano, ku pamięci, życie i dokonania władcy. Zaprezentowano poezję opiewającą postać i dokonania króla oraz wysłuchano sączącej się w tle muzyki z epoki.
Adam Sokół
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg


< Poprzedni   Następny >
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego