VI Festiwal Słowa i Obrazu Drukuj
wtorek, 11 październik 2016
Zapraszamy do udziału!
image_001.jpgOrganizatorzy:
Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Partnerzy:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie

Patronat honorowy:
Lubelski Kurator Oświaty
Starosta Lubelski
Prezydent Miasta Lublin

Patronat medialny:
Radio Lublin
Radio eR
Polska Press Lublin
Kurier Lubelski
Dziennik Wschodni

Cele:
- promocja czytelnictwa,
- propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej,
- prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

Regulamin Powiatowego konkursu pięknego czytania

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6) i gimnazjum (klasy 1-2) miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa.
3. Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową na adres:

Gimnazjum nr 9 im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25
20-020 Lublin
z dopiskiem  „LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ… – KONKURS CZYTANIA”

lub elektroniczną: bibg9lublin@gmail.com

5. Każdy uczestnik czyta:
• fragment utworu poetyckiego dotyczącego miasta Lublin (do wyboru: Józefa Czechowicza, Franciszki Arnsztajnowej, Józefa Łobodowskiego, Julii Hartwig lub innego autora)
oraz
• fragment utworu prozatorskiego (wybranej legendy o Lublinie).

Czas prezentacji obydwu utworów - maksymalnie 3 minuty.

6. Przesłuchania uczestników konkursu pięknego czytania odbędą się w dniach 20-21 października 2016 roku o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 9 im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie przy ul. Lipowej 25.
7. Finał konkursu odbędzie się 8 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 10.00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
8. Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji weźmie pod uwagę:
• poprawność czytania,
• płynność czytania,
• interpretację tekstu,
• wrażenia artystyczne – dramaturgia, intonacja, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego.
9. Uczestnik konkursu może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
10. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany tytułem Mistrza Słowa oraz nagrodą rzeczową. Osoby wyróżnione również otrzymają nagrody rzeczowe. Opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nadania tytułu Wicemistrza Słowa.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku przez organizatorów konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 133, nr 883).

Regulamin Powiatowego konkursu plastycznego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6) i gimnazjum (klasy 1-2) miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Obrazu.
3. Prace plastyczne należy złożyć lub przesłać do 12 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gimnazjum nr 9 im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25
20-020 Lublin
z dopiskiem – „LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ… – KONKURS PLASTYCZNY”
     
lub

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
z dopiskiem  – „LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ… – KONKURS PLASTYCZNY”

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 10.00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
5. Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które:
• odnoszą się do tematu konkursu „Lublin nad łąką przysiadł…”,
• są inspirowane wybranymi utworami o Lublinie – legendami, wierszami – jednego lub wielu autorów,
• są wykonane:
- samodzielnie,
- dowolną techniką (bez użycia waty, plasteliny, bibuły,  gotowych elementów pasmanteryjnych),
- w formacie A3 lub 50 x 35 cm,
- estetycznie.
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana:
• imię i nazwisko uczestnika,
• wiek, klasa,
• nazwa i adres placówki,
• imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
• telefon kontaktowy do opiekuna,
• informacja o inspiracji (tytuły utworów, na podstawie których praca została wykonana, przedmiot inspiracji itp.).
7. Komisja  konkursowa weźmie pod uwagę:
• oryginalną interpretację tematu,
• umiejętność posługiwania się narzędziem,
• estetykę wykonania.
8. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany tytułem Mistrza Obrazu oraz nagrodą rzeczową. Osoby wyróżnione również otrzymają nagrody rzeczowe. Opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nadania tytułu Wicemistrza Obrazu.
10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Gimnazjum nr 9 w Lublinie oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo
do ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie oraz publikację wizerunku autora przez organizatorów konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 133, nr 883).
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku przez organizatorów konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 133, nr 883). < Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego