Strona Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Eksperyment w przestrzeni, przestrzeń eksperymentu Drukuj
czwartek, 12 maj 2016
image_001.jpg11 maja odbył się kolejny wykład z cyklu otwartych wykładów z historii sztuki zatytułowany „Eksperyment w przestrzeni, przestrzeń eksperymentu”. Prelekcję wygłosiła Paulina Zarębska-Denysiuk, doktor historii sztuki, pedagog, członek Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, nauczyciel historii sztuki w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Dr Zarębska-Denysiuk zajmuje się zjawiskami sztuki współczesnej i krytyką artystyczną.

Mówiąc o eksperymencie w przestrzeni, warto na początek wyjaśnić pojęcie przestrzeni miejskiej. Powszechne jej znaczenie utożsamiane jest z poczuciem wolności, zaś z drugiej strony znaczenie miejsca jest identyfikowane jako poczucie przynależności. Przestrzeń jest bardziej abstrakcyjna i można ją przetwarzać w miejsce w rezultacie rozpoznawania i nadawania przez ludzi
określonych wartości dla charakterystycznych elementów przestrzeni. Jaką odgrywa rolę? Przede wszystkim wzmacnia kontakty międzyludzkie, a także zapewnia możliwość spędzania wolnego czasu (edukacja i rozrywka). Przykładem mogą być prace: „Latający pył” Nezaket Ekici, „Vicisitudo” Jarosława Kozakiewicza czy „Hexagonal Water Pavilion” Jeppe Heina w Norymberdze. Istnieją również zagrożenia dla przestrzeni miejskiej. Bywa ona zagarniana przez przekaz komercyjny, a życie społeczne zostaje sprowadzone do konsumpcji. Dla przestrzeni miejskiej istotną rolę odgrywa partycypacja społeczna, która daje możliwość zabierania głosu, brania udziału w rozmaitych działaniach oraz w podejmowaniu decyzji. Przykładem tak ważnej interakcji z mieszkańcami jest mural na lubelskich Starych Bronowicach. Każda przestrzeń dysponuje własną historią. Ważne jest, by ustanowić dialog pomiędzy nią, a przebywającymi w niej ludźmi. Przykładem tego typu eksperymentów w przestrzeni może być Słup na Placu Solidarności w Gdańsku przedstawiający historię miejsca czy instalacja świetlna w mieście Utrecht (Holandia) ukazująca granicę Imperium Rzymskiego, która znajdowała się w tym mieście w I. w.n.e.  Sztuka może wchodzić w konflikt z potencjalnym odbiorcą danego miejsca, np. oświetlenie na Zamku Lubelskim sprawiające wrażenie oczu. Czasem dzieła wpisują się w tradycję miejsca, np. instalacja Karola Radziszewskiego - „Ściana”, która była odpowiedzią na boom budowlany w Warszawie. Bywa także, że sztuka  przejmuje strategie funkcjonujące w przestrzeni. Dzieło staje się jej elementem. Dobrym przykładem jest tu ławka miejska według projektu Zahy Hadid. 
Wykład zakończył się długą i burzliwą dyskusją, która jednak kwestię eksperymentu w przestrzeni, zwłaszcza w odniesieniu do Lublina, pozostawiła otwartą.
Maria Dąbrowska
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg

< Poprzedni   Następny >
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego