Henryk Sienkiewicz w Tygodniu Bibliotek Drukuj
wtorek, 10 maj 2016
image_001.jpgW tym morzu zła, głupstw, niepewności i zwątpień, jakim jest istnienie, jedna rzecz jest warta życia, niewątpliwa, mocna jak śmierć - to miłość. Nic nie ma poza nią...

To słowa patrona bieżącego roku, które padają w książce pt. "Marie jego życia" Barbary Wachowicz - niestrudzonej od lat popularyzatorki życia i twórczości wielu naszych pisarzy.
Podczas spotkania Klubu Czytelniczego Readcom w Filii nr 19, tego dnia uchyliłyśmy rąbka tajemnicy na temat życia osobistego bohatera ze swadą napisanej opowieści.

Dodać należy, że pani Barbara przez pryzmat wizerunków i związków Sienkiewicza z kolejnymi kobietami odgrywającymi znaczącą rolę w jego życiu, zaznajamia nas z początkami jego twórczości jako felietonisty, pisarza krótkich form narracyjnych - po wielkie powieści torujące mu drogę do sławy.
Pokrótce omówiono biogram niezwykle ciekawego życia pierwszego polskiego noblisty, w którym - jak to u każdego - chwile szczęścia  przychodziły i znikały jak cień. Przywołano Marie w życiu pisarz, a było ich pięć. Kolejno: Maria Kellerówna i  Marynia Szetkiewicz (ukochana żona, zmarła na gruźlicę). Znawcy twórczości Sienkiewicza są zgodni w tym, że historyczne powieści pisarza pozostają trwałym pomnikiem tej właśnie Marii. Następne to: Maria Romanowska, Maria Radziejewska oraz ostatnia - Maria Babska, przy której Sienkiewicz  odnajduje spokojną przystań w jesieni życia. 
Na zakończenie naszym paniom zaproponowałyśmy zatopienie się w tej pełnej ciepła i subtelnego wyczucia lekturze, pełnej zrozumienia  dla uczuć pisarza i wybrankom jego serca. Lekturze przynoszącej obraz całej epoki w jakiej przyszło żyć Sienkiewiczowi i jego Mariom.
Jolanta Jurkowska i Elżbieta Kierepko
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg


< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego