Nieznane przygody Stasia i Nel Drukuj
środa, 04 maj 2016
Filia nr 34 zaprasza do udziału w konkursie
image_001.jpg


Regulamin konkursu plastycznego
„Nieznane przygody Stasia i Nel”

I. Organizator:
Filia 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

II. Cele konkursu
1. Zachęcanie do poznawania twórczości H. Sienkiewicza z uwagi na ogłoszony 2016 r. Rokiem Henryka Sienkiewicza.
2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Poznawanie różnych form i technik plastycznych.

III. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie udział mogą wziąć dzieci w wieku 9 - 10 lat
2. Każdy z autorów może zgłosić jedną, indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą nieznaną, wymyśloną przez siebie przygodę pary bohaterów z lektury „W pustyni i w puszczy”.
3. Do każdej pracy należy dołączyć tytuł pracy oraz dane autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy lub kontakt telefoniczny.
4. Każdy uczestnik konkursu wraz z pracą zobowiązany jest do dostarczenia pisemne zgody opiekuna prawnego w konkursie w celu publikacji zgłoszonych prac na stronie internetowej MBP w Lublinie i udział w wystawie pokonkursowej.
5. Prace należy dostarczać do F. 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Judyma 2a do 8 czerwca 2016 roku.
6. Prace niezgodne z regulaminem konkursu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 
IV. Technika i format pracy
1. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy płaskie.
2. Format pracy możliwy do zaprezentowania (nie większy niż A3)

V. Kryteria pracy
1. Estetyka wykonanej pracy.
2. Pomysłowość i oryginalność.
3. Zgodność pracy z tematem.
4. Samodzielność w wykonywaniu pracy.
5. Walory artystyczne tj. : kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
6. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. O wynikach konkursu organizator powiadomi opiekunów dzieci telefonicznie lub drogą mailową.

VI. Prawa Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania zgłoszonych do konkursu prac.
2. Termin odbioru prac po wystawie od 8-17 lipca 2016 roku.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego