Bohaterowie Sienkiewicza w komiksie Drukuj
piątek, 08 kwiecień 2016
Filia nr 24 zaprasza uczniów do udziału w konkursie organizowanym z okazji Roku Henryka Sienkiewicza
image_001.jpg

Cele konkursu:

- poznanie twórczości Henryka Sienkiewicza,
- pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży,
- zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnymi technikami plastycznymi.

Regulamin:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,
- do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, adres placówki, telefon kontaktowy,
- prace można wykonywać dowolną technika plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wycinanie, wydzieranie, grafika, kolaż itp.),
- praca powinna mieć formę komiksu (dowolny format),
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę spełniającą warunki konkursowe,
- temat prac to: Bohaterowie Sienkiewicza w komiksie,
- prace należy składać w Filii nr 24 w Lublinie, ul. Juranda 7 do dnia 31.05.2016 r.,
- komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace w każdej grupie konkursowej (I gr. uczniowie szkół podstawowych, II gr. uczniowie szkół gimnazjalnych ), uwzględniając miejsca: I, II i III,
- dostarczenie prac oznacza zgodę na ewentualna ich publikację. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi,
- rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 09.06.2016 r.

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego