Kolonie artystyczne - między Arkadią a rzeczywistością Drukuj
poniedziałek, 21 marzec 2016
image_001.jpgPrzełom XIX i XX wieku był to okres sprzyjający rozwojowi kolonii artystycznych, czyli miejsc szczególnych na artystycznej mapie Europy. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony był kolejny wykład z cyklu otwartych wykładów z historii sztuki, zatytułowany "Kolonie artystyczne - między Arkadią a rzeczywistością", który wygłosiła Dorota Seweryn-Puchalska, historyk sztuki, pracownik Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. W polu jej badań znajduje się sztuka XIX i XX w., w szczególności problem związany z zagadnieniem kolonii artystycznych.

Zjawisko kolonii artystycznych rozumiane jest jako wybrane przez artystów miejsca poza miejskimi centrami sztuki, gdzie wspólnota artystyczna żyje i tworzy w wiejskich plenerach. Wielu twórców sztuki uciekało poza miasto w ramach protestu przeciwko zarówno akademickiemu nauczaniu jak i ówczesnej sytuacji społeczno - kulturowej, problemowi rozwoju miast, które były sztucznymi tworami oraz symbolami dehumanizacji. Poszukiwali krainy szczęśliwości, zaś silna potrzeba odnalezienia własnej tożsamości kierowała ich do nieskażonej przestrzeni, gdzie dominował autentyzm, prostota obyczaju i czystość natury. Prelegentka omówiła kilka najważniejszych europejskich kolonii artystycznych. Jedną z nich było Worpswede, podbremeńska wieś leżąca na skraju wielkiego torfowiska. Jednym z założycieli kolonii był Otto Modersohn. Worpswede stało się modelowym niemal przykładem realizacji idei "Heimat", rozumianej jako poszukiwanie własnego skrawka ziemi, zaś natura oznacza ojczystą ziemię czy własną "małą ojczyznę". Artyści szukali przestrzeni do odkrywania własnej tożsamości, szukali tego co pierwotne i czyste. Odczuwali silną potrzebę stworzenia miejsca idyllicznego (Arkadii), którego szukali w swojej przestrzeni. Idealizowali pracę chłopów. Prelegentka omówiła także kilka kolonii w Skandynawii, np. Skagen, gdzie artyści malując nadmorskie plenery, doszukując się w pracy rybaków piękna i szlachetności, sami odkrywali tam swoją tożsamość. Ważną rolę odgrywał charakter narodowy dla artystów węgierskiej kolonii w Nagybánya (obecnie miasto w Rumunii). Na południe od Monachium powstała kolonia artystyczna w Murnau. Stworzona przez Kandinsky'ego, była miejscem narodzin awangardy, podobnie jak Nida na Litwie. Ważnym miejscem na mapie europejskich kolonii artystycznych był Kazimierz nad Wisłą. Rozkwit tamtejszej kolonii nastąpił w 1923 roku, kiedy rektor warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, prof. Tadeusz Pruszkowski przywiózł do niej po raz pierwszy studentów ze swojej pracowni. Odtąd przyjeżdżali tam artyści z całej Polski, których zachwycał malowniczy nadwiślański krajobraz. Czy artyści odnaleźli w koloniach własną Arkadię? Według prelegentki nie udało im się jej stworzyć do końca.
Maria Dąbrowska
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego