Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - I etap

Logo Unii EuropejskiejMiejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie podpisała w styczniu 2005 r. umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP-I etap".
Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoProjekt współfinansowany jest ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstał w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i jest formą pomocy w redukowaniu różnic w poziomach rozwoju i standardach życia między regionami oraz stopnia opóźnienia regionów mających najmniej korzystne warunki.
Projekt będzie realizowany w 9 filiach, które działają w obiektach będących własnością miasta lub pozostają w jego dyspozycji. Są to następujące placówki:

Filia nr 3, ul. Hutnicza 20 A
Filia nr 6, ul. Poniatowskiego 4
Filia nr 7, ul. Kunickiego 35
Filia nr 8, ul. Zuchów 2
Filia nr 9, ul. Krańcowa 106
Filia nr 11, ul. Lwowska 6
Filia nr 18, ul. Głęboka 8 A
Filia nr 20, ul. Krężnicka 125
Filia nr 31, ul. Nałkowskich 102

Dzięki projektowi w wymienionych filiach bibliotecznych powstaną Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP-y).
Celem projektu jest wspieranie rozwoju regionu poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie mieszkańcom Lublina równego dostępu do informacji.
Projekt powstał przede wszystkim z myślą o ludziach zagrożonych, tak zwanym "wykluczeniem cyfrowym". Celem projektu jest także podniesienie poziomu i rozszerzenie oferty usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Opis Projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - I etap"

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie otrzymała w grudniu 2004 r. decyzję o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zat. „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - I etap".

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie pierwszego etapu informatyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie w jej 9 filiach, położonych na terenie Lublina, w dzielnicach zdefaworyzowanych bądź peryferyjnych, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów).

Projekt jest realizowany w siedzibie głównej MBP przy ul. Peowiaków 12 oraz w następujących 9 filiach:
Filia nr 3, ul. Hutnicza 20 A
Filia nr 6, ul. Poniatowskiego 4
Filia nr 7, ul. Kunickiego 35
Filia nr 8, ul. Zuchów 2
Filia nr 9, ul. Krańcowa 106
Filia nr 11, ul. Lwowska 6
Filia nr 18, ul. Głęboka 8 A
Filia nr 20, ul. Krężnicka 125
Filia nr 31, ul. Nałkowskich 102

Na projekt złożą się następujące działania:
1. Wykonanie prac remontowych w 5 filiach (Nr 6, 7, 9, 11, 31). Prace te (różne w zakresie w zależności od potrzeb danej filii) to: malowanie ścian, położenie glazury, terakoty i parkietu).
2. Wykonanie instalacji 10 sieci strukturalnych (po jednej w każdym obiekcie).
3. Zakup wyposażenia (33 komputery i zestawy mebli do PIAP-ów, 19 komputerów dla pracowników merytorycznych, w tym 10 komputerów dla siedziby głównej MBP i po jednym dla każdej filii z zestawem mebli do komputerów, 3 laptopy, 2 serwery, 12 drukarek, 12 skanerów, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, zakup oprogramowania).
4. Wykonanie instalacji alarmowych w 9 filiach.
5. Instalacja łącz internetowych

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Lublinie oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionem lubelskim i innymi regionami w Polsce i w Unii Europejskiej.

Cele bezpośrednie projektu to:
1. Zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji zdefaworyzowanych dzielnic Lublina poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w 9 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
2. Wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i poprawy efektywności realizacji statutowych celów tej instytucji poprzez informatyzację jej siedziby głównej i 9 filii.

Efektem projektu będzie utworzenie 9 PIAP-ów, które pozwolą na wykorzystanie dostępu do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów Biblioteki. Dodatkowo ich użytkownicy, dla których ten dostęp będzie bezpłatny, będą mogli korzystać z doradztwa personelu Biblioteki w zakresie: internetowych kwerend bibliotecznych i edukacyjnych oraz w zakresie poszukiwania i składania drogą elektroniczną ofert pracy, a także przy korzystaniu z zasobów Biuletynu Informacji Publicznych i elektronicznych usług administracji publicznej (strony www). PIAP-y te stworzą warunki do przeciwdziałania zjawiskom "wykluczenia cyfrowego" i "analfabetyzacji cyfrowej", zwłaszcza młodzieży i osób bezrobotnych, w tym absolwentów. Ponadto dzięki projektowi nastąpi poprawa warunków działalności MBP oraz zwiększenie jej oferty kulturalnej i edukacyjnej z korzyścią dla ogółu mieszkańców Lublina.
Robert Radko
25.02.2005 r.

Uruchamiamy PIAP-y

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, 30-12-2005 r., Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie uruchomiła 9 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów).

Adresy PIAP-ów:
Filia Nr 3 ul. Hutnicza 20 A
Filia Nr 6 ul. Poniatowskiego 4
Filia Nr 7 ul. Kunickiego 35
Filia Nr 8 ul. Zuchów 2
Filia Nr 9 ul. Krańcowa 106
Filia Nr 11 ul. Lwowska 6
Filia Nr 18 ul. Głęboka 8 A
Filia Nr 20 ul. Krężnicka 125
Filia Nr 31 ul. Nałkowskich 102
Uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu kończy rzeczową realizację Projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP-I etap". Powstanie PIAP-ów było możliwe dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Logo Unii Europejskiej

ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

zporr_mniejszy_kolormale.jpg

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego