"Pokrzywione korzenie nowoczesności.(...)" Drukuj
poniedziałek, 01 luty 2016
image_001.jpg27 stycznia w Filii nr 2 odbyła się kolejna prelekcja z cyklu otwartych wykładów z historii sztuki, zatytułowana "Pokrzywione korzenie nowoczesności. Obrazy rewolucji francuskiej w filmie Danton Andrzeja Wajdy". Wykład wygłosił dr Marcin Maron, filmoznawca, wykładowca w Zakładzie Wiedzy Wizualnej ISP WA UMCS. Wykład dotyczył wyobrażeń rewolucji francuskiej zawartych w filmie "Danton". Prelegent skupił się na omówieniu historycznego, politycznego i artystycznego kontekstu dzieła Andrzeja Wajdy.

Kanwą filmu stał się dramat Stanisławy Przybyszewskiej pt. "Sprawa Dantona", będący kroniką wybranych wydarzeń rewolucji francuskiej (od momentu aresztowania i egzekucji hebertystów aż po proces i śmierć Dantona). Wajda pokazuje ważny moment rewolucji: konflikt polityczny pomiędzy dwoma bohaterami: Robespierrem a Dantonem. W swoim dramacie Przybyszewska osadza Robespierre'a w roli głównego bohatera. W filmie Wajdy dostrzec można nacisk na postać Dantona. Wydarzenia rewolucji ukazane w filmie odnoszą się do kryzysu społeczno - politycznego w Polsce w II połowie lat 70-tych. Wajda skonfrontował reżim władzy z obywatelską potrzebą wolności. W "Dantonie" widać wyraźne analogie do ówczesnej sytuacji w Polsce, np. sprawa wolności słowa, łamanie praw obywatelskich czy spory wewnętrzne w łonie władzy ludowej. Prowadzący wykład odwołał się do neoklasycznego pojęcia i wyobrażenia natury, mówiącego o tym, że wszystko jest ze sobą powiązane, istnieje ścisły związek natury i rozumu. Przywołał też preromantyczną ideę J. J. Rousseau, który uważał, że cywilizacyjne i historyczne zderzenie z pierwotnym stanem naturalnym prowadzi do upadku. Wajda odnosił się do filozofii Rousseau. W jego filmie widoczne jest dążenie do jedności woli. Ważnym punktem odniesienia są malarskie inspiracje twórców filmu, których źródła tkwią w sztuce przełomu neoklasycyzmu i preromantyzmu. Prowadzący zestawił sceny z "Dantona" z dziełami twórców XVIII i początku XIX wieku. Przywołał między innymi sztukę Jacquesa-Louisa Davida (motyw przysięgi), J. B. S. Chardina (w scenografii, kostiumach, scenach rodzajowych), G. B. Piranesiego (przestrzeń filmowa), Q. de la Toura (portrety ludzi tamtej epoki). W zachowaniu Dantona dostrzec można ujęcie romantyczne: obraz zhańbionego rewolucjonisty, który poprzez śmierć znów staje się bohaterem. "Danton" jest  połączeniem wizji historycznej, politycznej i fantazmatycznej. Obrazem, który kontynuuje kino polityczne Andrzeja Wajdy.
Maria Dąbrowska
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg
image_012.jpg
image_013.jpg

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego