Strona Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Fotografia Henri Cartier-Bressona Drukuj
poniedziałek, 07 grudzień 2015
image_001.jpgHenri Cartier-Bresson to jeden z najbardziej znanych XX-wiecznych fotoreporterów na świecie, współtwórca agencji fotograficznej Magnum. Na pytania dotyczące powiązania jego fotografii z nowoczesną plastyką próbowała odpowiedzieć dr Kamila Leśniak na kolejnym wykładzie z cyklu otwartych wykładów z historii sztuki zatytułowanym "Narzędzie szybsze niż pędzel. Nowoczesne spojrzenie Henri Cartier-Bressona", który odbył się 2 grudnia w Filii nr 2.

Henri Cartier-Bresson pochodził z bogatej rodziny. Zdobywał wykształcenie w paryskich pracowniach awangardowych malarzy. Studiował malarstwo w pracowni Coteneta i Andre Lhote'a, gdzie zetknął się z klasycznym kubizmem i dziełami Picassa. Ukończył studia malarskie i filozoficzne na uniwersytecie w Cambridge. Swe pierwsze fotografie wykonał w 1931 roku. W 1932 r. odbyła się jego pierwsza wystawa w nowojorskiej Julien Levy Gallery. Prelegentka skupiła uwagę na genezie fotografii Cartier-Bressona. Niezadowolony ze swojego talentu malarskiego, Cartier-Bresson szukał innych możliwości wyrazowych, stąd jego zainteresowanie fotografią. Widział on w niej potencjał, stała się dla niego czymś bardzo atrakcyjnym. W swoich zdjęciach dążył do oddania reguł dotyczących malarstwa, np. rozkład ciemnych i jasnych tonów. Widoczne jest to w jego fotografiach z podróży na Wybrzeże Kości Słoniowej. Podczas pobytu w Paryżu Cartier-Bresson zwrócił się ku tematowi ulicy. Poszukiwał on niezwykłych struktur w elementach codzienności. Inspiracją stał się dla niego dokumentalista paryski Eugene Atget. Prelegentka przywołała również zagadnienie obróbki fotografii u Cartier-Bressona. Fotografik nie przykładał wagi do techniki i procesu wywołania zdjęć. Po pierwsze, sam nie zajmował się wywoływaniem, zlecał to zajęcie innym, zwracając uwagę, aby nie kadrować jego zdjęć. Cartier-Bressonowi zależało na tym, aby było widać czarną obwódkę, co miało być dowodem naturalności zdjęcia. Po drugie, nakazywał wywoływać zdjęcia w odcieniach szarości, co miało dawać wrażenie, że oglądający zdjęcie obcuje z czymś naturalnym. Z drugiej jednak strony jego fotografia zbliżała się do rysunku. Kiedy można mówić o Cartier-Bressonie jako o fotografiku prasowym? Przełom następuje w latach 30-tych, kiedy to Cartier-Bresson udaje się w podróż do Meksyku. W jego fotografiach z tego okresu można dostrzec, że fotografik wchodzi w dialog z fotografowanymi osobami. Niezwykle ważna dla Cartier-Bressona była przyjaźń z fotografami prasowymi: Robertem Capą, Davidem Chim Seymourem i George'em Rodgerem, z którymi założył słynną agencję fotograficzną Magnum. Odbył szereg podróży po Azji. Był autorem trzech dużych projektów reportażowych, dwóch ze Związku Radzieckiego i jednego z USA. Wielu badaczy uważa, że fotografia powinna być uznana za dziedzinę sztuki, nadal jednak toczy się o to burzliwa dyskusja.
Maria Dąbrowska
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg
image_012.jpg
image_013.jpg
image_014.jpg
image_015.jpg
image_016.jpg
image_017.jpg
image_018.jpg
image_019.jpg
< Poprzedni   Następny >
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego