Wizja "szklanych domów"... Drukuj
piątek, 20 listopad 2015
image_001.jpg18 listopada w Filii nr 2 odbył się kolejny wykład z cyklu otwartych wykładów z historii sztuki. Tym razem referat wygłosiła dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL. Prelegentka swoje zainteresowania badawcze koncentruje na polskiej sztuce XX wieku, a szczególnie architekturze i plastyce Lublina oraz Lubelszczyzny. Środowe wystąpienie zatytułowane Wizja "szklanych domów" - futurystyczne projekty La Città Nuova (Nowego Miasta) Antonia Sant'Elii przybliżyło słuchaczom eksperyment, który jest wspólną wykładnią dla wszystkich tegorocznych wykładów, na polu architektury.

Architektura jako sztuka trudna i ograniczona poprzez fakt, iż musi uwzględniać pewne reguły inżynieryjne, wydaje się gruntem jałowym dla wszelkiego eksperymentu. Jednak w historii sztuki I połowy XX wieku zaistniały pomysły niezwykle nowatorskie i futurystyczne właśnie w odniesieniu do tej trudnej sztuki. Jednym z nich była koncepcja Nowego Miasta, Miasta Maszyny Antonio Sant'Elii opisana przez niego w Manifeście Architektury Futurystycznej w 1914 r. i bogato zilustrowana rysunkami koncepcyjnymi. W futurystycznej wizji artysty nie było miejsca na naturę czy roślinność, miasto było w pełni zabudowane i zindustrializowane, zaś architektura była w większości wykonana ze szkła.
Marzenie o szklanej architekturze mogło się ziścić dzięki wynalezieniu stali, która pozwalała na stworzenie lekkiego szkieletu, pełniącego rolę nośną i umożliwiającego całkowite przeszklenie ścian. Tego typu rozwiązania były stosowane już w połowie XIX wieku (nieistniejące: Pałac kryształowy Josepha Paxtona w Londynie, czy Hala Maszyn Duterta i Contamina w Paryżu). Polskim odpowiednikiem włoskiego architekta był filozof, logik i matematyk Leon Chwistek, który w wizjonerskim tekście Miasto formistów opisał całkowicie odrealnione rozwiązania architektoniczne, które zwizualizował w formie malarstwa streficznego. Zarówno propozycje Sant'Elii jak i Chwistka nigdy nie zostały zrealizowane, być może na zawsze pozostając w sferze marzeń i wizji opisanych przez Stefana Żeromskiego w "Urodzie życia" (1912) czy "Przedwiośniu" (1921-24).
Izabela Bartkowiak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego