V Festiwal Słowa i Obrazu Drukuj
czwartek, 22 październik 2015
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie
Powiatowy konkurs pięknego czytania
Powiatowy konkurs plastycznyOrganizatorzy:
Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Partnerzy:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie
   
Cele:
- promocja czytelnictwa,
- propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej,
- prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.
slowa.jpg
Regulamin Powiatowego konkursu pięknego czytania

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6) i gimnazjum (klasy 1-2) miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa.

3. Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową na adres:

Gimnazjum nr 9 im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25
20-020 Lublin
z dopiskiem  „KIEDY OTWIERASZ KSIAŻKĘ… – KONKURS CZYTANIA”

lub elektroniczną:
bibg9lublin@gmail.com

5. Każdy uczestnik czyta:
 • fragment utworu poetyckiego (do wyboru: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza lub ks. Jana Twardowskiego)
 • fragment utworu prozatorskiego (do wyboru: Jamesa Matthew Barrie, Michaela Ende, Małgorzaty Musierowicz, lub Marka Twaina).
Czas trwania prezentacji maksymalnie 3 minuty.

6. Przesłuchania uczestników konkursu pięknego czytania odbędą się w dniach 17-19 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 9 im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie przy ul. Lipowej 25.

7. Finał konkursu odbędzie się 25 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Relaksowej 25.

8. Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji weźmie pod uwagę:
 • poprawność czytania,
 • płynność czytania,
 • interpretację tekstu,
 • wrażenia artystyczne – dramaturgia, intonacja, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego.
9. Uczestnik konkursu może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

10. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany tytułem Mistrza Słowa oraz nagrodą rzeczową. Osoby wyróżnione również otrzymają nagrody rzeczowe. Opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nadania tytułu Wicemistrza Słowa.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku przez organizatorów konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 133, nr 883).

obraz.jpgRegulamin Powiatowego konkursu plastycznego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6) i gimnazjum
(klasy 1-2) miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Obrazu.

3. Prace plastyczne należy złożyć lub przesłać do 30 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gimnazjum nr 9 im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25
20-020 Lublin
z dopiskiem - „KIEDY OTWIERASZ KSIĄŻKĘ… – KONKURS PLASTYCZNY”
lub
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
z dopiskiem  – „KIEDY OTWIERASZ KSIĄŻKĘ… – KONKURS PLASTYCZNY”

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Relaksowej 25.

5. Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które:
 • odnoszą się do tematu konkursu „Kiedy otwierasz książkę…”,
 • są zainspirowane wybranymi utworami jednego, dwóch lub wszystkich wymienionych autorów: Jamesa Matthew Barrie, Michaela Ende, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Małgorzaty Musierowicz, Marka Twaina, lub ks. Jana Twardowskiego,
są wykonane:
- samodzielnie,
- dowolną techniką (bez użycia waty, plasteliny oraz gotowych elementów pasmanteryjnych),
- w formacie A4 (po rozłożeniu pracy format A3); prace wykonane w innym formacie nie będą oceniane),
- w formie zamkniętej lub otwartej książki, zawierającej np. przestrzenne elementy ruchome,
- estetycznie.

6. Każda praca powinna być czytelnie opisana:
- nazwiska autorów i tytuły utworów, na podstawie których praca została wykonana,
- imię i nazwisko uczestnika,
- wiek,
- nazwa i adres placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
- telefon kontaktowy do opiekuna.

7. Komisja  konkursowa weźmie pod uwagę:
 • oryginalną interpretację tematu,
 • umiejętność posługiwania się narzędziem,
 • estetykę wykonania.
8. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany tytułem Mistrza Obrazu oraz nagrodą rzeczową. Osoby wyróżnione również otrzymają nagrody rzeczowe. Opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nadania tytułu Wicemistrza Obrazu.

10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Gimnazjum nr 9 w Lublinie, Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku przez organizatorów konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 133, nr 883).


< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego