Co lubię w jesieni - konkurs plastyczny Drukuj
niedziela, 25 październik 2015
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI  Z LUBLINA
image_001.jpg
Powiększ

REGULAMIN
Organizator i cele:
Organizatorem konkursu jest portal Czas Dzieci i Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie.

Konkurs  plastyczny dla dzieci w wieku 7-11 lat.

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

Termin nadsyłania prac na konkurs - 1-30 października 2015.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 1 pracę plastyczną w formacie A4 (210×297 mm).

Prace mogą być wykonane dowolną techniką.

Prace nie mogą posiadać żadnych widocznych znaków identyfikujących autora.

Do udziału w konkursie dopuszcza się prace, które brały już udział w innych konkursach plastycznych.

Prace należy przesyłać pod adres: CzasDzieci.pl, ul. Felicjanek 10/17, 31-104 Kraków z dopiskiem na kopercie „Co lubię w jesieni”  najpóźniej do 30 października 2015.

W kopercie należy dołączyć dane: imię, nazwisko, wiek i miejscowość, a co najważniejsze adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac będą zawiadamiani o okolicznościowej pokonkursowej wystawie z uroczystym wernisażem.

Prace anonimowe nie będą rozpatrywane.

Tryb oceny i wyboru prac:
Specjalna (konkursowa) komisja pracowników portalu Czas Dzieci dokona wyboru 40 najciekawszych prac oraz przyzna I, II, III miejsce, kolejne 7 prac  (IV - X) zostanie wyróżnionych, pozostałe (30 prac) wezmą udział w wystawie zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie.

Autorzy wybranych 40 prac otrzymają okazjonalne dyplomy, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac  otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną rozdane podczas wernisażu w jednej z Filii MBP w Lublinie.
Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac  zostaną umieszczone na internetowej stronie MBP i portalu Czas Dzieci oraz na stronie Facebooka MBP.


< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego