O basso continuo i innych tajemnicach sonaty barokowej Drukuj
piątek, 27 luty 2015
image_001.jpgKtóż z nas, już po pierwszych taktach, nie rozpoznaje muzyki skomponowanej przez Antonio Vivaldiego, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, czy Georga Philippa Telemanna? Charakterystyczna, uporządkowana forma, niepozbawiona inwencji, pełna finezji elegancja, kontrast między wysokim a niskim rejestrem, a także linia głosu basowego, będąca harmoniczną podstawą utworu. To właśnie basso continuo, które towarzyszyło muzyce granej przez solistę,  jest wyróżniającą cechą muzyki wieku XVII i XVIII. Partia basso continuo najczęściej realizowana była przez klawesyn lub organy, czasem także przez instrumenty strunowe, takie jak lutnia czy harfa. Linię basu podkreślano też za pomocą wiolonczeli czy fagotu. Partie basso continuo zapisywane były w formie basu cyfrowanego  w którym nad pojedynczą linią głosu basowego, odzwierciedlającą najniższe dźwięki, zapisane są cyfry, informujące improwizującego wykonawcę o tym, jakie akordy mają zostać zagrane.

Królem wtorkowego koncertu był niewątpliwie klawesyn, którego dźwięki nadały prezentowanym utworom wyjątkową oprawę. Atrakcją dla słuchaczy były również partie na flet, obój, fagot czy róg. Mogliśmy usłyszeć sonaty Vivaldiego, Telemanna, Jeana-Baptiste Lully i koncerty Françoisa Couperina Le Grand. Utwory wykonali uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie: Nina Gontarz, Teresa Ritter, Mikołaj Kuta, Jakub Zygmunt, Maciej Nermer, Zuzanna Nierubca, na klawesynie zagrał prof. Grzegorz Siedlaczek. Młodych wykonawców do koncertu przygotowali: prof. Zbigniew Szela, prof. Lucjan Patroń, prof. Mirosław Korbut, prof. Zbigniew Trochimiuk, prof. Szymon Krzemień, a koncert przygotowała i poprowadziła prof. Iwona Siedlaczek.
Katarzyna Poleszak
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg
image_012.jpg
image_013.jpg
image_014.jpg
image_015.jpg
image_016.jpg
image_017.jpg
image_018.jpg
image_019.jpg
image_020.jpg
image_021.jpg
image_022.jpg
image_023.jpg
image_024.jpg

< Poprzedni   Następny >

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego