VIII Miejski Konkurs Recytatorski Drukuj
wtorek, 02 wrzesień 2014
I etap eliminacji VIII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
image_001.jpgREGULAMIN

I    Cele konkursu

1. Popularyzacja literatury polskiej.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

II   Zasady uczestnictwa

1. Recytatorzy występują w dwóch kategoriach:
młodzieży szkół gimnazjalnych
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
2. Repertuar recytatora stanowią dwa utwory -  jeden Jana Kochanowskiego i jeden dowolnie wybrany, opublikowany w książce lub periodyku literackim z zakresu literatury współczesnej. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3. Placówki szkolne i pozaszkolne mogą zgłosić maksymalnie trzech recytatorów.
    
 W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji  środowiskowych.
 Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r. 
pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna  im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie, Dział Instrukcyjno–Metodyczny,
      II piętro budynku Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, p. 235, 20-007 Lublin.


III  Kryteria oceny

           Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez organizatorów, według
           następujących kryteriów:
        - dobór repertuaru,
        - dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
        - interpretacja utworów,
        - kultura mowy,
        - ogólny wyraz artystyczny.

IV  Przebieg konkursu

8 września – 8 października – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
do 10 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
22 –  23 października – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Trybunał Koronny, Rynek 1.
24 listopada – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród. Teatr im. H. Ch. Andersena, ul. Dominikańska 1.

V   Nagrody


Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP:  www.mbp.lublin.pl
Tutaj dostępny jest również Regulamin Konkursu i Karta Uczestnika.Biuro Organizacyjne
VIII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Instrukcyjno-Metodyczny,
II piętro budynku Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin,


tel: 81 466-62-00
      81 466-62-87
fax: 81 466-62-49


e-mail: dariusz.jozwik@mbp.lublin.pl

www.mbp.lublin.pl


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!


Pobierz kartę uczestnika: Jan Kochanawski 2014.zip Jan Kochanawski 2014.zip (229.38 KB)
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego