Strona Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Twórcze spotkania z książką Drukuj
środa, 19 wrzesień 2007
Spotkanie Klubu READCOM - zdjęcie 217 września 2007 roku o godzinie 10.00 w Filii nr 19 MBP w Lublinie odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Czytelniczego dla Dorosłych READCOM. Motywem przewodnim spotkania było hasło „Twórcze spotkania z książką”. Na wstępie nastąpiło zapoznanie się z ideą Klubów READCOM. Zwrócono uwagę na fakt, iż zainteresowanie dorosłych przekazem książkowym stanowi jedną z ważnych metod rozwijania ich intelektualnej i społecznej aktywności oraz wzmocnienia poczucia przynależności do lokalnej społeczności.
Podczas dwóch godzin „Twórczego spotkania z książką” udało się stworzyć przyjacielski „klubowy” klimat, zachęcający do otwartego wyrażania własnych opinii, a dyskusja wokół podejmowanych zagadnień była żywa i szczera. Była okazja do odbycia „podróży” w świat książek, a poprzez literaturę, w głąb siebie do czasów dzieciństwa, ulubionych książek z tego okresu, ulubionych lektur szkolnych, późniejszych wyborów lekturowych, ulubionych pisarzy, refleksji na temat znaczących wartości moralnych, literackich i kulturowych.
W trakcie spotkania posłużono się różnymi metodami i formami między innymi  pedagogiki „Klanzy”. Zapytałyśmy nasze Klubowiczki o typy piśmiennictwa najczęściej wybierane do czytania, o ulubione gatunki literatury pięknej, o cechy dobrej książki do czytania. Poznałyśmy ulubionych pisarzy naszych czytelniczek, motywy skłaniające je do czytania, kryteria wyboru literatury, sytuacyjność podejmowania lektury.
Na zakończenie poprosiłyśmy o dokończenie zdania: „Po tych spotkaniach oczekuję ... ”. Grupa zdecydowała się iż tematem następnego spotkania będzie twórczość Danielle Steel.
Jolanta Jurkowska
Spotkanie Klubu READCOM - zdjęcie 1
Spotkanie Klubu READCOM - zdjęcie 4
Nasze czytelniczki najchętniej czytają literaturę obyczajowo-romansową, powieść sensacyjno-kryminalną, książki religijne i literaturę faktu.
Ulubione gatunki literatury pięknej to klasyka, literatura obyczajowo-romansowa, sensacyjno-kryminalna oraz powieść historyczna.
Przy kryterium wyboru literatury do czytania kierują się osobą pisarza, gatunkiem literackim oraz epoką.
Wśród motywów czytania dominują poznawczy oraz rozrywkowo-relaksowy.
Mówiąc o cechach książki do czytania wspomniano o jej zaletach lekturowych (warsztat pisarski, serie, wydawnictwo) oraz kryterium narodowe: polskość.
Sytuacyjność podejmowania lektury plasuje ją w kategoriach wypełniania czasu wolnego, zależności od stanu emocjonalnego.
Wśród ulubionych autorów wskazywano na Stanisławę Fleszarową-Muskat, Elizę Orzeszkową, Marię Rodziewiczówną, Agatę Christie, Joannę Chmielewską.
Spotkanie Klubu READCOM - zdjęcie 3
Spotkanie Klubu READCOM - zdjęcie 5
< Poprzedni   Następny >
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego