III edycja konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich Drukuj
poniedziałek, 10 luty 2014

Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP
w Lublinie
ogłasza III edycję konkursu z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich
pod hasłem "Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki."


w trzech kategoriach:
  • konkurs plastyczny na plakat promujący czytanie,
  • konkurs literacki na opowiadanie, refleksję inspirowaną literaturą,
  • konkurs medialny na film, fotografię promującą książkę i czytanie
dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych Lublina.


Cele:
- promocja czytelnictwa w roku 2014 – „Roku Czytelnika”,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
- inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
- wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi multimedialnych w nauce i rozrywce.

Regulamin konkursu plastycznego
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6) i gimnazjów miasta Lublina.
2. Prace należy złożyć lub przesłać do 15 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteka Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem „Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki. - Konkurs plastyczny”.
3. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 3 w Lublinie.
4. Prace konkursowe (w formacie od A3 do A2) powinny być wykonane samodzielnie dowolną techniką plastyczną (farby, pastele, techniki mieszane).
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i email kontaktowy do nauczyciela.
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalną interpretację tematu i odpowiedni dobór techniki plastycznej.

Regulamin konkursu literackiego
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6) i gimnazjów miasta Lublina.
2. Termin nadsyłania prac w postaci form literackich upływa z dniem 15 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace w wersji papierowej i elektronicznej prosimy przesłać  na adres: Biblioteka Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem  „Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki. - Konkurs literacki” i adres email:g3.biblioteka@op.pl.
3. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 3 w Lublinie.
4. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem „Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki” prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów.
5. Prace konkursowe (maksymalnie 4 strony druku, format A4, czcionka 12) powinny być opatrzone odręcznym podpisem autora, pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela.
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy.
7. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, sugestywność i trafność ujęcia tematu.

Regulamin konkursu medialnego
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6) i gimnazjum miasta Lublina.
2. Termin nadsyłania prac (film, fotografia) upływa z dniem 15 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace prosimy przesłać na adres: Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem „ Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki.- Konkurs medialny”.
3. W przypadku filmu uczestnicy mogą zrealizować do wyboru:
-trailer książkowy- zwiastun promujący konkretną książkę,
-spot reklamowy promujący czytanie wśród nastolatków,
-storytelling – opowiedz o książce, czytaniu.
Prace medialne mogą wykonywać 2 lub 3-osobowe zespoły.
4. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 3 w Lublinie.
5. Prace konkursowe propagujące czytelnictwo powinny być: w przypadku fotografii wywołane w formacie co najmniej A5, a w przypadku filmu zapisane na płycie CD lub DVD. Nagrany materiał powinien odtwarzać się w programach: Windows Media Player, Real Player lub Movie Maker.
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy do nauczyciela.
7. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność wykorzystania w nagraniu narzędzi medialnych.

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:

1. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody i dyplomy. A ich opiekunowie okolicznościowe podziękowania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa , w tym również publikacji,  na wystawie pokonkursowej w Gimnazjum nr 3, stronie internetowej Gimnazjum nr 3,  blogu biblioteki Gimnazjum nr 3, a także przez sponsorów i firmy, które objęły patronat nad konkursem.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w Gimnazjum nr 3 w Lublinie 4 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00, a także na stronie internetowej szkoły www.gimnazjumnr3.lublin.pl oraz na blogu biblioteki Gimnazjum nr 3 www.g3-biblioteka.blogspot.com

Biblioteka Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin
tel.81-7490694 w.28
email:g3.biblioteka@op.pl

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego