Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa Drukuj
wtorek, 05 listopad 2013
Ogłaszamy konkurs plastyczny dla mieszkańców dzielnicy Felin
image_001.jpg
Powiększ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

CEL – umożliwienie zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, rywalizacja w przyjaznej atmosferze.
INTERPRETACJA TEMATU - dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
ORGANIZATOR KONKURSU – Anna Ligienza – Członek Rady Dzielnicy Felin – oraz Liderka lokalna w ramach projektu „Akcja–Aktywizacja” w Lublinie.
TERMIN ODDAWANIA PRAC - 30 listopad 2013 r.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Dzielnicy FELIN (otwarta grupa wiekowa).

2. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną kartkę świąteczną w formacie A5 (po złożeniu) wykonaną z papieru, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wydzieranie, grafika itp.

3. Prace uczestników ocenione będą przez komisję, która weźmie pod uwagę:
- poziom artystyczny wykonanej pracy
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania
- stopień nawiązania do tradycji

4. Skład Komisji:
- Agnieszka Świstowska-Huszaluk - Filia nr 36 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
- Joanna Rutkowska - SP nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
- Anna Wiertel - SP nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
- Anna Marszałek -Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie
- Marta Wcisło - Radna Rady Miasta Lublin

5. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników - 30 listopad 2013 r. do Pani Agnieszki Świstowskiej-Huszaluk – Filia Nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Zygmunta Augusta 15.

6. Kartka konkursowa powinna być zapakowana w kopertę opisaną: Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową w której powinna znajdować się także kartka z danymi:
-imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek autora pracy.
-na odwrocie każdej pracy należy wpisać – imię i nazwisko autora.

7. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze jedną najładniejszą pracę w danej grupie wiekowej.

8. Wszystkie zgłoszone kartki zostaną umieszczone na wystawie w Filii Nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Zygmunta Augusta 15 w dniach
od 11 – 31 grudnia 2013 r.

9. Otwarcie wystawy – wernisaż odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Filii Nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Zygmunta Augusta 15.

10. Decyzje jury, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Bożonarodzeniowego w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Władysława Jagiełły 11 – Integracyjny wieczór rodzinny pt. Jest taki dzień – w pierwszych dniach stycznia 2014 r.

11. Dla uczestników konkursu przewidziane zostały nagrody oraz dyplomy.

12. Decyzje jury są ostateczne.

13. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi ich autorom.

14. Autor wyraża zgodę na przekazanie pracy na cel charytatywny.

15. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację pracy w formie papierowej i elektronicznej. Taką zgodę muszą wyrazić również rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego autora pracy konkursowej.

Regulamin opracowała
Anna Ligienza
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego