Drukuj
piątek, 02 marzec 2007
Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie drugiego etapu informatyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie w jej 13 filiach położonych w Lublinie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów). Całkowita kwota projektu wynosi 1 029 999,00 zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 772 499,25 zł, czyli 75% wartości projektu. Projekt będzie realizowany w siedzibie głównej MBP i w 22 filiach MBP. Zakres prowadzonych działań będzie różny w dwóch grupach jednostek organizacyjnych Biblioteki. W siedzibie głównej przy ul. Peowiaków 12 oraz w 9 filiach, w których działają PIAP-y przeprowadzone zostaną głównie działania mające na celu automatyzację podstawowych prac bibliotecznych i uruchomienie systemu telefonii VoIP. W 13 filiach przeprowadzony zostanie pełny zakres prac związanych z ich informatyzacją. Filie te nie dysponują żadnym sprzętem komputerowym i nie mają dostępu do Internetu.

Na projekt złożą się działania polegające na wykonaniu prac remontowych w 10 filiach, wykonaniu instalacji 12 sieci strukturalnych, wykonaniu instalacji alarmowych (12 instalacji), zakupie zestawów mebli do komputerów, zakupie wyposażenia i oprogramowania: komputerów, serwerów, drukarek, skanerów, oprzyrządowania do obsługi kodów kreskowych (drukarka etykiet, kolektor danych, czytniki kodów kreskowych), sprzętu do telefonii VoIP, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania podstawowego (Office) i specjalistycznego, takiego jak: program antywirusowy, program do filtrowania treści, oprogramowanie do zdalnego wykonywania kopii systemu i instalacji oprogramowania, a także specjalizowane oprogramowanie do obsługi stanowisk komputerowych przeznaczonych dla osób niewidomych i niedowidzących (syntetyzatory mowy, program udźwiękawiający, program powiększający) oraz oprogramowanie biblioteczne: serwer Z39.50 i multiwyszukiwarka pozwalająca na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i bibliograficznych w wielu komputerowych bazach jednocześnie, instalacja łącz internetowych oraz wdrożenie systemu.

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Lublinie oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionem lubelskim i innymi regionami w Polsce i w Unii Europejskiej. Cele bezpośrednie projektu to zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu mieszkańców Lublina do Internetu i rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej oraz wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych świadczonych przez MBP. Cele bezpośrednie zgodne są z celami szczegółowymi Działania 1.5 ZPORR wyznaczonymi w Uzupełnieniu Programu.

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie 13 PIAP-ów typu model pośredni, które pozwolą na upowszechnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu mieszkańców Lublina do globalnej sieci oraz na wykorzystanie dostępu do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej realizacji statutowych celów Biblioteki. Korzystanie z Internetu w PIAP-ach będzie bezpłatne, co pozwoli na wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do wiedzy, informacji i infrastruktury oraz na zredukowanie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym i analfabetyzacją cyfrową części mieszkańców miasta należących do grup zdefaworyzowanych, w tym osób bezrobotnych i młodzieży. Użytkownicy PIAP-ów będą korzystać z doradztwa personelu Biblioteki w zakresie internetowych kwerend bibliotecznych i edukacyjnych, poszukiwania i składania drogą elektroniczną ofert pracy, a także przy korzystaniu z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej i – w miarę ich rozwoju – z usług typu e-government. W jednym z PIAP-ów będzie można także wdrażać bezpłatne programy edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powstaną także 3 stanowiska w PIAP-ch dla osób niewidomych i niedowidzących.


Logo Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

zporr_mniejszy_kolormale.jpg

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego