2013 - Rokiem Powstania Styczniowego Drukuj
czwartek, 12 grudzień 2013
image_001.jpgLubelskie obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w LublinieLUBELSKIE OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
odbywają się pod patronatem honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława KomorowskiegoSenat ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Tym samym oddaje hołd poświęceniu i ofierze uczestników powstania, którego 150. rocznicę wybuchu obchodzimy w bieżącym roku.

"Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności" - głosi uchwała. Przypomniano w niej, że Powstanie Styczniowe skierowane było przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się manifestem ogłoszonym 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 roku. Swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie, a także Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. Istotną rolę w powstaniu, jeśli chodzi o działania zbrojne, odegrał Romuald Traugutt, który zyskał wielką sławę jako dyktator powstania. Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.
Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Pomimo klęski, powstanie doprowadziło ostatecznie do zlikwidowania stosunków feudalnych  na ziemiach polskich. Odegrało też istotną rolę w umacnianiu świadomości i integracji narodowej. Było powstaniem prawdziwie ogólnopolskim tak pod względem geograficznym, jak i społecznym i ważnym etapem walk niepodległościowych.
image_002.jpg
image_003.jpg

ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO
PROGRAM OBCHODÓW W MBP

Filia nr 1, ul. Kościelna 7a

styczeń - „Powstanie styczniowe” - wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 14 i młodzieży gimnazjalnej ze Szkoły Specjalnej
styczeń - prezentacja multimedialna - formy upamiętnienia powstania styczniowego w regionie
styczeń - koncert pieśni patriotycznej i przedstawienie tańców polskich - przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 14

Filia nr 2, ul. Hempla 5
22.01.2013 r. godz. 13.00 - „Rola muzyki w zrywie powstańczym - 150. rocznica powstania styczniowego" - koncert z cyklu "Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną"

Filia nr 3, ul. Hutnicza 20
Prelekcje dla seniorów:
styczeń - „Motyw postania styczniowego 1863 w sztuce i w literaturze”
styczeń - „Lublin i Lubelszczyzna w powstaniu styczniowym 1863”
styczeń - „Weterani powstania styczniowego 1863 w II Rzeczpospolitej” - wystawa

Filia nr 5, ul. Krochmalna 13 a
11.02. - „Broń okresu powstania styczniowego” - spotkanie z Grzegorzem Sztalem (prelekcja połączona z prezentacją broni i mundurów - członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni)
luty -  "Powstanie styczniowe w malarstwie i grafice" - wystawa

Filia nr 6, ul. Poniatowskiego 4
styczeń - „Prawem naszym – zmartwychwstanie!” (Z. Krasiński - ,,Przedświt'') Ikonografia powstańcza Artura Grottgera – wystawa i prelekcja

Filia nr 7, ul. Kunickiego 35
styczeń-luty - „Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i grafice” - wystawa
styczeń-luty - Cykl lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży.

Filia nr 8, ul. Zuchów 2
Wystawy:
styczeń - luty - „Powstanie styczniowe jako zryw patriotyczny w dążeniu do niepodległości"
marzec - kwiecień - „Najważniejsze bitwy w powstaniu styczniowym"
maj – czerwiec - „Portrety powstańców"
lipiec – wrzesień - „Lubelszczyzna w powstaniu styczniowym"
październik - grudzień - „Powstanie styczniowe w malarstwie polskim"
wrzesień-październik - prelekcje i spotkania dla uczniów klas VI dotyczące historii i znaczenia powstania styczniowego

Filia nr 9, ul. Krańcowa 106
II połowa stycznia - „Powstanie styczniowe w malarstwie Artura Grottgera" - wystawa
3 dekada stycznia - „Powstanie styczniowe - historia tragiczna” – prelekcja dla seniorów luty - prezentacja książek związanych z powstaniem styczniowym dla uczniów klas VI

Filia nr 10, ul. Kleeberga 12 a
styczeń /luty - „Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie” - wystawa
wrzesień - „Powstanie styczniowe” – lekcje biblioteczne dla klas IV-VI

Filia nr 13, ul. Grażyny 13
styczeń - „Bohaterowie powstania styczniowego” - spotkanie z Krystyną Tatarczak – lubelską przewodniczką

Filia nr 15, ul. Wajdeloty 20
marzec - „Kto ty jesteś? - Polak mały” - konkurs wiedzy patriotycznej dla klas III
luty, kwiecień - „Drogi Polaków do odzyskania niepodległości” – lekcje biblioteczne dla klas III
marzec - „Hymn, flaga i godło Polski” - zajęcia literacko-plastyczne dla podopiecznych Ośrodka Roztocze

Filia nr 17, ul. Przyjaźni 11 a
styczeń - „Między dwoma powstaniami (1831-1863) – pogadanka połączona z prezentacją krótkiego filmu o sytuacji Polski (Lubelszczyzny) tuż przed wybuchem powstania styczniowego
„Miejsca pamięci Powstania Styczniowego w regionie lubelskim” - wystawa (styczeń)
„Legendy powstania styczniowego” - zajęcia cykliczne prowadzone w 2013 r., poznanie legend powstańczych z terenu Lubelszczyzny poprzez ich głośne czytanie:
„”O Farysie, duchach i gilotynie” - legenda z okolic Opola Lubelskiego (styczeń)
„Legenda o krzyżu”- pochodzi z okolic Fajsławic (styczeń)
„Powstańczy zryw w Kazimierzu” - legenda powstańcza z 1863r. (styczeń)
„Czym jest patriotyzm?” - lekcja biblioteczna (luty)
„Posag przepadł” - legenda spod Żyrzyna (marzec)
„A jednak był skarb” legenda z okolic Puław (marzec)
„Zdobyczna kasa” (termin realizacji marzec)
„O Złotej Górze” - legenda pochodząca z Józefowa n. Wisłą (kwiecień)
„ Powstańcza przysięga”- legenda w przekazach M. Spóz (kwiecień)
„Rabin i ksiądz”- legenda żydowska o powstaniu 1863 r (kwiecień)
„Człowiek honoru”- czyli legenda o Józefie Broniewiczu (maj)
„Duch powstańca styczniowego – w Lublinie straszy” (maj)
„Naszyjnik Lewandowskich” - legenda spod Łukowa (maj)
„Powstańcze inspiracje”- zajęcia plastyczne (maj)
”Skarby powstańcze” - legenda śląska (czerwiec)
„Mogiła powstańca” - legenda śląska (czerwiec)
„Skarby powstańcze” - legendy polskie ze Śląska (czerwiec)
„Wizje powstania styczniowego”- wystawa prac plastycznych (lipiec-sierpień)

Filia nr 19, ul. Kunickiego 89
styczeń - "Powstanie styczniowe 1863-1864.Wielki niepodległościowy zryw Polaków w II połowie XIX w."- wystawa
Niniejsza wystawa skupiona zostanie wokół następujących dominant problemowych:
1. Kalendarium powstania styczniowego (najważniejsze wydarzenia, bitwy, powstańczy bohaterowie)
2. Leon Frankowski (1843-1863) i Henryk Wiercieński (1843-1923) - niezapomniani bohaterowie powstania styczniowego na Lubelszczyźnie
3. Ikona powstania styczniowego. Poeta z Romanowa - Mieczysław Romanowski (1833-1863)
styczeń - "Twórcze inspiracje. Obraz powstania styczniowego w literaturze pięknej, malarstwie i filmie"- wystawka
od lutego - spotkania Klubu Czytelniczego Readcom poświęcone  tematyce powstańczej (ujęcie historyczne oraz literackie)
od marca - „Patriotyczne nuty” - spotkania biblioteczne z maluchami z Przedszkola nr 3 oraz z Niepublicznego Przedszkola im. bł. Bolesławy Lament ,a także z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna"
od kwietnia - pogadanki na temat powstania styczniowego połączone z obejrzeniem stosownej wystawy, skierowane do uczniów szkół z którymi placówka współpracuje (Szkoła Podstawowa nr 2,Gimnazjum nr 1, ZS nr 3 z klasami integracyjnymi)

Filia nr 21, Rynek 11
od 7 do 25 stycznia - „Bohaterowie spod Fajsławic, Żyrzyna i Batorza...w 150. rocznicę powstania styczniowego” - wystawa
lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24

Filia nr 25, ul. Sympatyczna 16
styczeń - „Powstanie styczniowe w literaturze” - wystawa
luty - „Pamięć o powstaniu styczniowym” – konkurs historyczny
marzec - „Kapliczki i mogiły powstańcze na Lubelszczyźnie” – konkurs plastyczny

Filia nr 26, ul. Leonarda 18
25.01. - „Motyw  powstania styczniowego w literaturze” - otwarcie wystawy
25.01. - „Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie” - spotkanie z Krzysztofem Adamczukiem – pasjonatem militariów i historii
15.02., 25.03.,24.04. - „Spotkania z historią” - prelekcje dla młodzieży szkolnej

Filia nr 28, ul. Nadbystrzycka 85
styczeń - „W 150. rocznicę Patriotycznego Zrywu Powstańczego” - wystawa
marzec-kwiecień - „Pamiętamy...1863” - konkurs plastyczny
maj – wystawa prac pokonkursowych
czerwiec – specjalny program artystyczny z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 i. R. Traugutta w Lublinie

Filia nr 29, ul. Kiepury 5
24 stycznia, godz. 14.00 - „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” - otwarcie wystawy, prelekcja dr. Pawła Jusiaka oraz koncert przygotowany przez Iwonę Siedlaczek

Filia nr 31, ul. Nałkowskich 104
od 15 stycznia do 15 marca - „Powstanie styczniowe na ziemi lubelskiej” - wystawa (materiały do wystawy udostępnia Muzeum Historii Miasta Lublin)
III dekada stycznia - „Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie” - prelekcja Magdaleny Piwowarskiej z Muzeum Historii Miasta Lublin
III dekada stycznia - „Powstanie styczniowe – przebieg, charakter, konsekwencje” – wykład dr. Leszka Czarneckiego z Oddziału IPN w Lublinie

Filia nr 32, ul. Szaserów 13-15
styczeń - „Powstanie styczniowe w malarstwie i grafice” - prelekcja
styczeń – marzec - Głos młodego pokolenia Polaków w dyskusji : czy czuję się patriotą? - konkurs na wypowiedzi w formie eseju, wiersza, tekstu piosenki m.in. w oparciu o teksty piosenek Kultu, Republiki, O.S.T.R-ego mówiące o miłości i ojczyźnie

Filia nr 34, ul. Judyma 2a
styczeń - „Drogi do wolności - powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie”- prelekcja dr. Zdzisława Bielenia
luty-marzec - "Ku wolności..." - Rzecz o powstaniu styczniowym - cykl lekcji bibliotecznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
marzec - „Kobiety w powstaniu styczniowym – wystawa
luty-kwiecień (wręczenie nagród - maj) „Ilustrowana chronologia wydarzeń powstania styczniowego” - klasowy konkurs plastyczny (techniki dowolne) przeznaczony dla uczniów szkół: Szkoły Podstawowej nr 50, Społecznej Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego

Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20
styczeń - Losy lubelskich powstańców styczniowych i warsztaty genealogiczne dla szkół  średnich - 6 spotkań (prowadzi Piotr Glądała z Lubelskiego
Towarzystwa Genealogicznego)
styczeń - Wystawa białej broni i rocznicowa pogadanka - prowadzi Zygmunt Wasilewski  z Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów

Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15styczeń„ 2013 r.- Wystawa "Powstanie Styczniowe 1863 - w chwale zwyciꙿonym"
maj 2013 r.: - Śšladami Powstania Styczniowego - spacer po Lublinie z przewodnikiem Luizą… Dutkowiak
Prezentacja multimedialna - Śšladami Powstania Styczniowego w Lublinie
Pamią…tki Powstania Styczniowego - plan Lublina
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego