Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę prasy w 2012 roku do Filii nr 32 i Filii nr 36 Drukuj
poniedziałek, 30 kwiecień 2012
Lublin, dnia 30.04.2012 r.
IM 341/1/12

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, działając zgodnie z art.93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy w 2012 roku do Filii nr 32 i Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie

W toku postępowania wpłynęła jedna oferta.

Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego