XIV edycja konkursu Wydajemy Własną Książkę Drukuj
wtorek, 23 styczeń 2007
Ogłoszenie - XIV edycja konkursu Wydajemy Własną Książkę

I Cele konkursu:
* kształtowanie kultury czytelniczej,
* pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży i podjęcie próby samodzielnej
   twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.

II Uczestnicy  i opiekunowie:
* Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,  
   gimnazjalnych i licealnych oraz innych placówek kulturalno-
   oświatowych, instytucji kultury, a także do uczestników
   indywidualnych.      
* Opiekunem może być nauczyciel lub rodzic.

III Nagrody:
* Każda zgłoszona książka oceniana będzie w trzech kategoriach:
-  literackiej,
-  plastycznej,
-  edytorskiej.
* Oceny dokona profesjonalne jury.
* Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub
   trzech kategoriach.
* Od IV edycji konkursu przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”, czyli
   książki nagrodzonej w trzech kategoriach.

IV Sposób realizacji:
* Książka może być od początku do końca dziełem jednej osoby. Może
   być również wynikiem pracy kilku (a nie kilkunastu) autorów.
* Książka powinna być estetyczna. Mile widziane są formy wykazujące
   samodzielność i pomysłowość: książki – zabawki, niekonwencjonalne
   formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę
   literacką.
   Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.
* Książka musi zawierać na karcie tytułowej:  
-  tytuł,
-  imię i nazwisko autora (autorów),
-  rok i miejsce wydania.
* W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców
   wymagane jest podanie ich nazwisk.
* Do każdej zgłoszonej książki należy dołączyć kartę zgłoszenia,
   zawierającą :
   -  tytuł książki,
   -  imię i nazwisko autora (autorów),
   -  wiek autora (autorów),
   -  rok i miejsce wydania,
   -  imię i nazwisko opiekuna,
   -  nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu , a w przypadku
      uczestnika indywidualnego – numer telefonu domowego.
* Do zgłoszonej w konkursie książki należy dołączyć pisemną zgodę
   rodziców lub pełnoletniego uczestnika na ewentualne wykorzystanie
   tekstów i ilustracji w Internecie , w druku lub innych formach
   publikacji, promujących działalność MDK (z podaniem imienia  
   i nazwiska autora).

Książki na konkurs należy dostarczyć do 15 marca 2007r. do filii bibliotecznych lub do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego przy ul.Peowiaków 12 w Lublinie (pokój nr 8)

Finał przewidywany jest w maju 2007r.
    
Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW'
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego