Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o wyniku postępowania 2/BUD/LUBLIN/2011 Drukuj
środa, 14 wrzesień 2011

Nr Sprawy 2/BUD/LUBLIN/2011

 

OGŁOSZENIE

o wyborze wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wraz z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublinie.

CPV - 45262690-4,  45261000-4, 45262100-2, 45262210-6, 45310000-3, 45311100-1, 45420000-7, 45421160-3, 45430000-0 

                                  

            Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Hempla 5, 20-008 Lublin,, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

P.B.H. Cezar A. Matuła

ul. Hutnicza 3

20-218 Lublin

która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę netto 942.956,38 zł. brutto 1.159.836,35 zł.

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w w/w zadaniu najwyższą ilość punktów tj. 100  za kryterium „cena”, zaoferował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu nie zostały złożone oferty podlegające odrzuceniu.

 

Lublin, dnia 14 września 2011 r.
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego