Kuszenie św. Antoniego Drukuj
środa, 22 grudzień 2010
image_001.jpgOstatnie przedświąteczne spotkanie z cyklu „Aktualność Sztuki” odbyło się 16 grudnia w Filii Nr 2. Dr Andrzej Frejlich z Katedry Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Instytutu Historii Sztuki KUL wygłosił wykład zatytułowany: „Kuszenie św. Antoniego – ewolucja i aktualność motywu przedstawieniowego”. W pierwszej części wystąpienia prelegent zaprezentował sylwetkę tego największego herosa wschodniego monastycyzmu, w drugiej – wybrane realizacje malarskie tytułowego motywu. Szczegółowo omówił historię koptyjskiego pustelnika urodzonego w starożytnym Egipcie, opierając się w znacznej mierze na jego żywocie spisanym przez św. Atanazego. Zwrócił szczególną uwagę na dominujący wówczas dydaktyczno – moralizatorski i alegoryczny charakter lektury, a nie tylko na sens literalny, jak dzisiaj często zwykliśmy odczytywać tego typu świadectwa.

W drugiej części wykładu dr Andrzej Frejlich zinterpretował siedem wybranych arcydzieł malarskich, reprezentujących różne artystyczne ujęcia: Hieronima Boscha, Matthiasa Grünewalda, Witkacego i Salvadora Dali. Zaznaczył, zwłaszcza w przypadku dwóch pierwszych malarzy, że pod kanwą narracyjną kryją się głębsze sensy, unaoczniające zmagania się człowieka z samym sobą i poszukującego równowagi pomiędzy ciałem a duchem. W odniesieniu do XX – wiecznych przedstawień tego motywu podkreślił pretekstowy charakter podejścia.
Dariusz Jóźwik
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego