Współczesność a średniowiecze Drukuj
piątek, 26 listopad 2010
image_001.jpgŚredniowiecze – najdłużej trwająca epoka  w dziejach kultury i sztuki, wielowymiarowa, najbardziej mroczna i tajemnicza, pełna kontrastów i sprzeczności, przez co budząca wiele kontrowersji. O tym, jak znaczący miała wpływ na sztukę epok późniejszych, mogli się przekonać słuchacze wykładów z cyklu „Aktualność Sztuki” zgromadzeni w Filiach Nr 2 i Nr 30. 18 listopada dr Jowita Patyra w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Współczesność a średniowiecze. O inspiracjach kulturą wieków średnich w sztuce współczesnej.” zapoznała wszystkich zainteresowanych ze sztuką gotyku. W szczegółowy i wyczerpujący sposób przybliżyła reprezentatywne cechy tego stylu, prezentując najbardziej charakterystyczne budowle tamtych czasów. Wertykalizm budynku, szkieletowa budowa, zastosowanie łuków przyporowych, ostrych łuków i sklepień krzyżowo – żebrowych, strzeliste wieże, przedłużone prezbiteria, wieńce kaplic, okna wypełnione witrażami, niezwykła dbałość o ornamenty malarskie i rzeźbiarskie zostały wskazane na konkretnych przykładach.

Wiele uwagi prelegentka poświęciła neogotykowi, który wyraźnie nawiązywał do gotyku, a występował od ok. poł. XVIII w. do pocz. XX w., zwłaszcza w Anglii, krajach anglosaskich oraz w północnej i środkowej Europie. Ukształtował się pod wpływem literatury preromantycznej, szczególne znaczenie miała tu powieść gotycka i twórczość „poetów jezior”. Neogotyk kojarzono z odległą przeszłością historyczną, cechował się swobodą w posługiwaniu się ograniczonym zasobem form gotyckich, łączonych niekiedy z motywami antycznymi i orientalnymi. Odznaczał się jednocześnie pogłębieniem znajomości konstrukcji gotyku, wynikających z rozwoju historii sztuki i konserwacji zabytków. Kierunek ten znalazł wyraz zarówno w architekturze wiejskich siedzib typu „zamkowego” jak i w budownictwie kościelnym, a także w parkach krajobrazowych, dekoracji wewnętrznej, meblarstwie i grafice użytkowej. Szczególnie w Anglii i w Niemczech w powrocie do gotyku widziano drogę uzdrowienia architektury i sposób na etyczne oddziaływanie na społeczeństwo.
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_001.jpg
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego