Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na dostawę mebli dla Biblioteki Multimedialnej -Biblio- Drukuj
wtorek, 16 listopad 2010
OGŁOSZENIE
o wyborze wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia meblowego dla Biblioteki Multimedialnej "Biblio" przy ul. Szaserów 13-15 w Lublinie
CPV - 39130000-2,  39131100-0    

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Hempla 5, 20-008 Lublin – zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

INTERIOR Group Daniel Stawiński
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę netto 257.665,00 zł. brutto 314.351,30 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w w/w zadaniu najwyższą ilość punktów tj. 400  za kryterium „cena”, zaproponował najniższą cenę, oraz spełnił warunki określone w SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust.  2  Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu nie zostały złożone inne oferty firm niepodlegające odrzuceniu.


Lublin, dnia 16 listopada 2010 r.
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego