Strona Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy "Hieronim Łopaciński - życie i dzieło" Drukuj
czwartek, 23 marzec 2006
Wystawa „Hieronim Łopaciński  - życie i dzieło”, która została otwarta w dniu 23.03.2006 w Filii nr 2 przy ul. Peowiaków 12 ma na celu przybliżenie sylwetki i dokonań osiadłego w Lublinie pedagoga i naukowca. Pokazywana będzie przez szereg miesięcy w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.
Uwagę skupiono na najważniejszych obszarach zainteresowań lubelskiego uczonego – historii literatury, językoznawstwie, etnografii, muzealnictwie i historii sztuki. Podkreślono ponadto zasadniczą rolę jaką odegrał, między innymi w powstaniu dwóch instytucji kultury o kapitalnym znaczeniu dla miasta i regionu – Książnicy i Muzeum.


Zdjęcie 1
Zgromadzonych na otwarciu gości powitał Dyrektor MBP Piotr Tokarczuk.


Zdjęcie 3
Prelekcję o Hieronimie Łopacińskim wygłosił Dariusz Jóźwik.


Zdjęcie 4
Dariusz Jóźwik z dużą ekspresją przybliżał sylwetkę patrona naszej Biblioteki.


Zdjęcie 2
W przygotowanym odczycie występowały również wątki humorystyczne z życia Hieronima Łopacińskiego. Zgromadzeni żywo reagowali na przwoływane anegdoty. Na zdjęciu od lewej: Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Jan Twardowski
i Zastępca Dyrektora do spraw Merytorycznych MBP Renata Filipiak.

Zdjęcie 5
Po zakończonej prelekcji Prezes Jan Twardowski podziękował za ciekawą prezentację tematu i interesująca aranżację plastyczną wykonaną przez Urszulę Kozak.


Zdjęcie 6
Eksponowane na wystawie materiały wywołały duże zaintersowanie zwiedzających.

< Poprzedni   Następny >
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego