Wystawa "Rilke" Drukuj
piątek, 17 marzec 2006
Otwarcie wystawy miało miejsce 7 grudnia 2005. Alina Lewicka – Rosińska przedstawiła prelekcję poświęconą Rilkemu. Teatr Nowy Niebieski z Domu Kultury „Czechów” zaprezentował recytację wierszy, a pani Iwona Siedlaczek opowiedziała o muzycznych inspiracjach jego twórczości. Spotkanie uświetnił koncert przygotowany przez Iwonę i Grzegorza Siedlaczków ze szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego .
Materiał nagrany podczas imprezy został wykorzystany w audycji red. Magdaleny Lipiec, nadanej przez Radio Lublin 11.12.2005.


Zdjęcie 1
Katarzyna Józefczuk i Grzegorz Siedlaczek: Sonata A-moll Roberta Schumanna

Zdjęcie 2
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Zdjęcie 3
Młodość Rilkego i jego wczesna twórczość

Zdjęcie 4
Lou Andreas-Salome; przyjaciele i muzy

Zdjęcie 5
Dojrzała twórczośc; recepcja w Polsce

Zdjęcie 6
Jeden z powracających motywów: Orfeusz

Zdjęcie 7
Chateau Muzot: miejsce, gdzie zostały ukończone Elegie Duinejskie i Sonety do Orfeusza

Zdjęcie 8
                                                                  Grób Rilkego w Raron

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego