Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Informacja o zmianie treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert Drukuj
poniedziałek, 09 listopad 2009
Informacja o zmianie treści SIWZ
oraz
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy w 2010 roku ogłoszonym dnia 28.10.2009 r.
    Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że skreśla w Kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej zamówienia na prasę w roku 2010 stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ pozycję wpisaną pod numerem 66 - „Mama, Tata, Komputer i Ja z CD”, a ponadto w Wykazie prenumeraty prasy dla poszczególnych jednostek stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w wykazie dotyczącym Filii nr 5 ul. Krochmalna 47 skreśla się pozycję nr 5.

    W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

    Pkt. XII Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
XII. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do zamawiającego w sposób następujący:

Nazwa i adres oferenta    Miejska Biblioteka Publiczna
                im. H. Łopacińskiego w Lublinie
                ul. Hempla 5
                20-008 Lublin
                Oferta na dostawę prasy
                Nie otwierać przed dniem 13 listopada 2009 r. przed godz. 14.00.

    Pkt. XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Lublin, ul. Hempla 5, Dział Instrukcyjno-Metodyczny w terminie do dnia 13 listopada 2009 r.
do godz. 14.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 listopada 2009 r. o godz.14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora.

Lublin, dnia 09.11.2009 r.
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego