Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Starsze przetargi Drukuj
wtorek, 01 styczeń 2002

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

PRZETARGI

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie art. 13 pkt 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.

(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami)

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE
ul. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL. (0-prefix-81) 532-15-29 w. 24

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę książek wydanych w latach 2003-2004

oraz uzupełnienie wydawnictw wielotomowych posiadanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie

o tematyce, w ilościach oraz na warunkach określonych

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Przetarg niniejszy został ogłoszony

w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 18 poz. 6622

z dnia 05.02.2004 r.

Wymagany termin realizacji dostawy – do dnia 30 listopada 2004 r.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, pokój Nr 7 w godzinach 12.00-14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: “PRZETARG – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01.03.2004 r.” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 7 w terminie do dnia 01.03.2004 r. do godz. 12.45.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 01.03.2004 r.

O GODZ. 13.00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, POKÓJ NR 7.

 

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, których oferty spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagane wadium 5500 zł.

 

Lublin  05.02.2004 r.Ogłoszenie o wyniku postępowania


Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, informuje o wyniku postępowania na dostawę książek wydanych w latach 2003-2004 oraz uzupełnienie wydawnictw wielotomowych posiadanych przez MBP , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 181/2003, poz. 77713.

Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 1.

Postępowanie unieważniono gdyż wpłynęła tylko 1 ważna oferta.

Lublin 05.02.2004 r.OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA


na podstawie art. 13 pkt 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.

(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

ul. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN

TEL. (0-prefix-81) 532-15-29 w. 24


informuje

o wyniku postępowania na dostawę książek wydanych w latach 2003-2004

przez krajowe firmy wydawnicze prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 39 z dnia 16.03.2004 poz. 14556

Wybrano ofertę Firmy Księgarskiej Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. w Warszawie.

Lublin 16.03.2003 r.

< Poprzedni


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego