Projekty
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
poniedziałek, 01 luty 2010
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
Seria wykładów otwartych z dziejów sztuki i myśli o sztuce dla tych wszystkich, którzy sztukami się interesują, lecz ich nie znają, a także dla tych, którzy sztuk nie lubią, a nawet nimi pogardzają.

Czytaj całość...
Sen o Lublinie
piątek, 15 styczeń 2010
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska kierująca Katedrą Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej IHS KUL swój wykład rozpoczęła od zobrazowania zabytkowego zespołu urbanistycznego Lublina, posiłkując się „Kroniką” Janka z Czarnkowa, przez siebie wykonanymi planami miasta oraz sztychem Abrahama Hogenberga „Panorama Lublina” z dzieła Jerzego Brauna wydanego w Kolonii w 1618 roku. Przypomniała fakt, że mury obronne istniały do XIX wieku, a zamieszczenie widoku miasta w dziele Brauna „Civitates orbis terrarum” potwierdza przynależność Lublina do grona najważniejszych i najbogatszych ośrodków miejskich w ówczesnej Europie. Kres gotyckiemu Lublinowi położył najgroźniejszy z pożarów jaki wybuchł z 7 na 8 mają 1575 roku na ulicy Szerokiej.
Czytaj całość...
Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną
piątek, 15 styczeń 2010
image_001.jpg
Obchodzone w kraju i na świecie rocznice: 200. urodzin Fryderyka Chopina, 175. urodzin i 130. śmierci Henryka Wieniawskiego – kompozytora, pedagoga i wirtuoza urodzonego w Lublinie, a także 200. rocznica urodzin Roberta Schumanna – powodują, że 2010 to „wielki muzyczny rok”. Stwarza to doskonałą okazję by zrealizować wspólnie, przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego, projekt edukacyjny mający na celu przybliżyć dzieciom, młodzieży i wszystkim chętnym postaci i dzieła twórców wyżej wymienionych, jak i dokonania w tej dziedzinie kompozytorów innych epok.
Cykl dziewięciu koncertów, z możliwością ich powtórzenia, stwarza możliwość odbiorcy wzięcia udziału w przyśpieszonym kursie muzyki klasycznej. Opiekę merytoryczną nad całością objęła Iwona Agnieszka Siedlaczek – muzykolog, nauczyciel w klasie skrzypiec i krytyk muzyczny, która każdorazowo wprowadzać będzie słuchaczy w krąg tematyczny obejmujący dany koncert.
Czytaj całość...
Czy wszyscy święci chodzą uśmiechnięci
sobota, 12 grudzień 2009
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
Przedpołudniowy wykład dla młodzieży „Czy wszyscy święci chodzą uśmiechnięci? Czy św. Mikołaj to Santa Claus? Ikonografia świętych w sztuce, czyli jak rozpoznawać postaci świętych (i nie tylko) dr Aneta Kramiszewska z Katedry Historii Sztuki Kościelnej IHS KUL ilustrowała licznymi wizerunkami świętych. Kanwę rozmowy z uczniami XIX Liceum Ogólnokształcącego stanowiły naprzemiennie pokazywane przez prowadzącą wykłady, autentyczne fotografie bądź mające status obrazu jako dokumentu – rysunki świętych, dokonywane z natury oraz wystylizowane, „upiększone” i  wizerunki sprzedawane wiernym.
Czytaj całość...
Architektura piękna swą harmonią niczym muzyka...
czwartek, 12 listopad 2009
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
Od charakterystyki kolebki narodzin nowej epoki – renesansu rozpoczęła swój wykład „Architektura piękna swą harmonią niczym muzyka. O zasadach architektury odrodzenia” dr hab. Bożena Kuklińska – kierownik Katedry Kultury Artystycznej IHS KUL.
Opowiedziała o humanizmie nakierowanym na człowieka i otaczający go świat oraz o Dantem, Petrarce, Boccaciu i św. Franciszku, postaciach, które odegrały kluczową rolę w formowaniu się tego okresu. Prezentując kolejne realizacje architektoniczne powstałe we Florencji podkreśliła szczególnie rolę mecenasów w osobach trzech kolejnych kanclerzy Republiki Florenckiej, pełniących swoją funkcję od trzeciej ćwierci XIV do połowy XV wieku.

Czytaj całość...
I ujrzałem wtedy...
czwartek, 12 listopad 2009
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form

Ikonograficznemu ujęciu wizji św. Jana w wiekach średnich poświęcony był wykład dr Jowity Patyry z Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej IHS KUL. Na początku wystąpienia zatytułowanego „I ujrzałem wtedy...- przedstawienia Apokalipsy w sztuce średniowiecza jako synteza wyobraźni artysty i myśli teologa”unaoczniono zebranym trudność z jaką musieli zmierzyć się artyści, by przełożyć symboliczne sensy Księgi na język obrazu. Kształtowanie się ikonografii apokaliptycznej trwało od  końca IV do początku VI wieku, co zilustrowano różnorodnością ujęć – płaskorzeźb, mozaik, fresków i witraży z obszaru całej ówczesnej Europy.

Czytaj całość...
Kopuła zawieszona na złotym łańcuchu
środa, 28 październik 2009
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
„Kopuła zawieszona na złotym łańcuchu”. Piękno formy i geniusz inżynierów, czyli o architekturze Bizancjum – to tytuł kolejnego wykładu z cyklu „Życie sztuki – Sztuka życia - Życie form.” Dr Daniel Próchniak z Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej Instytutu Historii Sztuki KUL opowiedział zebranym przed i po południu słuchaczom o wzniesionym pierwotnie przez Konstantyna Wielkiego, dokończonym przez jego syna cesarza Konstancjusza i odbudowanym przez Justyniana I Kościele Hagia Sofia (Mądrości Bożej).
Czytaj całość...
Feeria barw czy olśniewająca biel marmurów.
środa, 14 październik 2009
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
Słuchaczy kolejnego wykładu z cyklu „Życie sztuki – Sztuka życia  – Życie form” powitali: Anna Orzełowska, Anna Rafalska i Dyrektor Instytutu Historii Sztuki KUL prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, który zauważył na wstępie, iż jednym z celów nauk historycznych jest odkłamywanie historii – w tym przypadku – zafałszowanego obrazu sztuki antycznej oraz Dariusz Jóźwik przedstawiający wykładowcę.
Przypomniano, iż prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz - Wronikowska była uczennicą światowej sławy archeologa polskiego prof. Kazimierza Michałowskiego, autorką i redaktorką szeregu pozycji książkowych z zakresu historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, kilkudziesięciu rozpraw i artykułów, haseł leksykograficznych, głosów i recenzji. Obecnie pełni funkcję kierownika jednej z katedr na KUL, jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk i redakcji „Encyklopedii Katolickiej”.
Czytaj całość...
Sztuka: pojęcie wieloznaczne.
piątek, 18 wrzesień 2009
Życie sztuki - Sztuka życia - Życie form
Wykładem „Sztuka: pojęcie wieloznaczne. Wiedza, cnota, natchnienie, dar czy energia podświadomości? O rozmaitych sposobach rozumienia pojęcia sztuki.” wygłoszanym przez prof. dr hab. Ryszarda Kasperowicza zainaugurowano cykl całorocznych spotkań „Życie sztuki – Sztuka życia – Życie form”.  Cykl wykładów przygotowują pracownicy Instytutu Historii Sztuki KUL w ścisłej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego.
Prof. Ryszard Kasperowicz w niezwykle interesujący sposób przedstawił historię kształtowania się pojęcia sztuki od czasów paleolitu do epoki romantyzmu. Szczególną uwagę poświęcił starożytności – przedstawiając między innymi poglądy Homera, Hezjoda. Pindara, pitagorejczyków, Platona, Plotyna i PseudoDionizego.  Mocno podkreślił fundamentalną rolę tych myślicieli w refleksji nad sztuką. Ilustrując wykład prezentacją multimedialną odwołał się nie tylko do arcydzieł obcych, ale  również do osiągnięć artystycznych polskiego  średniowiecza i do krajowych zasobów muzealnych.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 381 - 390 z 406

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego